Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet w Białymstoku

Studiując międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie w Białymstoku a dokładniej na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB, zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej oraz różnych relacji między jej poszczególnymi podmiotami.

Dzięki studiom zrozumiesz rolę i zależności w obszarze handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych, kursów walutowych, międzynarodowych przepływów kapitału, technologii, migracji międzynarodowych, integracji gospodarczej.

Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych, będących specjalistami w konkretnych zagadnieniach, jak również praktyków gospodarczych.

Gdzie pracują absolwenci kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze?

Możliwości znalezienia zatrudnienia po kierunku jest wiele, są to przykładowo:

  • pracują w rożnego typu przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie międzynarodowym, jednostkach administracji państwowej, związanych z handlem zagranicznym, instytucjach krajowych i międzynarodowych,
  • są specjalistami z zakresu handlu zagranicznego, spedycji międzynarodowej, obsługi celnej,
  • dysponują wiedzą, która pozwala na podjęcie pracy w ośrodkach badawczych i eksperckich, zajmujących się relacjami na forum międzynarodowym, w dyplomacji lub środkach masowego przekazu.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia ekonomiczne Białystok
Studia prawnicze Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia