Mikrobiologia – Uniwersytet Wrocławski

Mikrobiologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia z nowocześnie skonstruowanym, interesującym programem kształcenia inspirowanym potrzebami rynkowymi oraz popartym wysokimi kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

W ofercie studiów znajduje się szeroki wybór przedmiotów umożliwiających zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie mikrobiologii, wirusologii, mykologii, immunologii, genetyki klasycznej i molekularnej oraz parazytologii. Studenci poznają świat drobnoustrojów i pasożytów z bliska i nauczą się pracy z materiałem biologicznym. Instytut Genetyki i Mikrobiologii, jako jednostka wiodąca kierunku, dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą oraz rozbudowanym zapleczem dydaktycznym. Studenci tego kierunku poznają metody pracy mikrobiologa i sposoby rozwiązywania różnorodnych problemów zawodowych oraz naukowych.

Absolwenci mikrobiologii staną się cenionymi pracownikami w instytucjach naukowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służb weterynaryjnych (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska oraz ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną.

Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata mikrobiologii. Wiedza oraz umiejętności uzyskane na studiach I stopnia umożliwią im dalszą edukację na studiach II stopnia na tym samym kierunku lub na studiach o zbliżonym profilu.

Swoje pasje badania mikroświata możesz również realizować na kierunku Biologia na specjalności mikrobiologia wybieranej od III roku studiów. Możesz je kontynuować na studiach II stopnia na kierunku Biologia na specjalności biologia eksperymentalna i mikrobiologia.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia biologiczne Wrocław
Studia przyrodnicze Wrocław
Studia medyczne Wrocław
Uniwersytet Wrocławski

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia