Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia artystyczneStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Opole

Muzykologia – studia w Opolu

Studia na kierunku muzykologia proponuje jedna uczelnia w Opolu. Jest nią Uniwersytet Opolski. Licencjackie studia na tym kierunku to oferta Wydział Nauk Społecznych UO.

W ramach studiów I stopnia na kierunku muzykologia, obok obowiązkowego programu pozwalającego na zdobycie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie muzykologii, każdy student ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów kształcenia: (1) kościelnego, przygotowującego do podjęcia funkcji muzyka kościelnego, oraz (2) popularnego, dającego kwalifikacje do wykonywania muzyki popularnej. Jednocześnie profil studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w obszarze szeroko pojętego dziennikarstwa muzycznego (jako krytycy, redaktorzy czy konferansjerzy muzyczni, dziennikarze lub animatorzy życia muzycznego). Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

Moduł kościelny

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu muzyka kościelnego (akompaniament liturgiczny, emisja głosu, śpiew, dyrygentura). Umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas zajęć praktycznych, obejmujących grę na organach, praktykę muzyczno-liturgiczną i prowadzenie zespołów muzycznych.

Moduł popularny

Wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do tworzenia, aranżowania i wykonywania wokalno-instrumentalnej muzyki popularnej solowej i zespołowej. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wspólnego muzykowania odbywa się podczas zajęć praktycznych.

Co można robić po tych studiach?

Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast nabywają umiejętności gry na instrumentach (fortepian – muzyka popularna lub organy – muzyka kościelna). Studenci muzykologii zdobywają również podstawy warsztatu dziennikarskiego. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

  • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
  • edytora muzycznego w wydawnictwach nutowych i fonograficznych;
  • konsultanta w firmach organmistrzowskich;
  • pracownika studia nagraniowego;
  • muzyka kościelnego – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
  • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
  • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
  • moderatora programów artystycznych w filharmoniach i teatrach muzycznych.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna to autoprezentacja kandydata służąca weryfikacji jego wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru modułu kościelnego lub rozrywkowego. W jej trakcie kandydat przedstawia informacje na temat:

  • swoich zainteresowań muzycznych,
  • posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach lub innych ośrodkach kultury, zdobyte nagrody i wyróżnienia w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

Kierunek muzykologia w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Opole, studia artystyczne Opole. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj również – Muzykologia

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia