Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Nauki o polityce w Krakowie

Myślisz o tym, by w przyszłości zajmować się marketingiem politycznym, PR, bezpieczeństwem publicznym lub cyberbezpieczeństwem? Wszystkie te ścieżki kariery zawodowej może otworzyć Ci kierunek studiów nauki o polityce.

Studia na kierunku nauki o polityce, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, obejmują szeroko pojęte funkcjonowanie sfery publicznej i politycznej. Zaprojektowany program kształcenia ma na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnych rodzajach struktur politycznych i instytucji społecznych.

Zakresy kształcenia:

  • Bezpieczeństwo publiczne,
  • Public relations i marketing polityczny,
  • Cyberbezpieczeństwo.

Absolwenci kierunku potrafią prawidłowo interpretować, wyjaśniać i przewidywać zjawiska społeczne zachodzące w życiu publicznym. Potrafią również współdziałać i pracować w grupie, uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych. Posiadają oni umiejętności oceny zjawisk społeczno-gospodarczo-kulturowych, które umożliwiają im lepszą integrację zawodową oraz społeczną.

Perspektywy zawodowe:

  • urzędy związane z bezpieczeństwem państwowym,
  • administracja rządowa i samorządowa,
  • siły zbrojne, Policja, służby specjalne i inne służby mundurowe,
  • firmy konsultingowe, agencje PR, agencje reklamowe,
  • przedsiębiorstwa sektora ochrony osób i mienia,
  • instytucje zajmujące się analizowaniem stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych.

Kierunek nauki o polityce w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia