Nauki o rodzinie w Warszawie

Jeśli chcesz w przyszłości zajmować się zawodowo pomocą rodzinie, to ten kierunek jest stworzony dla Ciebie!

Studia na kierunku nauki o rodzinie, które proponuje kandydatom Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostały stworzone z myślą o tych, którzy chcą się zawodowo zajmować pomocą rodzinie. Interdyscyplinarność kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. 

Specjalności na studiach I stopnia:

  • Asystentura rodziny,
  • Wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną.

Studenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu sześciu obszarów: pedagogika rodziny, psychologia rodziny, socjologia rodziny, zdrowie rodziny, prawo rodzinne i teologia rodziny.

Program kierunku nauki o rodzinie na UKSW oparty jest na szczegółowym rozpoznaniu rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej), ośrodkach adopcyjnych, jednostkach specjalistycznego poradnictwa oraz w innych instytucjach wsparcia rodziny.

Perspektywy zawodowe – absolwenci nauk o rodzinie znajdą pracę w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • ośrodkach adopcyjnych,
  • placówkach wychowawczo-oświatowych,
  • centrach pomocy rodzinie,
  • instytucjach pomocy rodzinie.

Uczelnie prowadzące ten kierunek w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia