Oceanotechnika – Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na studia inżynierskie

OCEANOTECHNIKA – studia I stopnia – inżynierskie – stacjonarne – Akademia Morska w Szczecinie

Studia prowadzone przez Wydział Nawigacyjny, czas trwania: 3,5-letnie – 7 semestrów

Specjalności:

 1. Projektowanie i budowa okrętów
 2. Projektowanie i budowa jachtów

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

Transport morski, poszukiwania i wydobycie surowców mineralnych z dna morskiego, badania oceaniczne, rekreacja i sporty morskie to obszary działalności, dla których niezbędne są jednostki pływające, nie tylko na powierzchni ale także podwodne lub poruszające się po dnie morskim. Coraz więcej tych jednostek pływających jest bezzałogowych, sterowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję. Jednocześnie od projektowanych i budowanych jednostek pływających wymaga się aby były ekologiczne i w jak najmniejszym stopniu miały negatywny wpływ na środowisko np. poprzez emisję spalin. Specjaliści z projektowania innowacyjnych, ekologicznych statków, jachtów, obiektów offshore i innych jednostek pływających są poszukiwani nie tylko w Polsce ale także w Europie. Studia na kierunku Oceanotechnika zostały uruchomione, aby przygotować wysoko wykwalifikowane kadry dla biur projektowych, instytucji badawczych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby mórz i oceanów.

Absolwent kierunki zdobędzie wiedzę praktyczną, skorzysta z najnowocześniejszych projektowych laboratoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego do projektowania statków i jachtów – takiego samego, jak używane w najlepszych światowych biurach projektowych i stoczniach:

 • SARC,
 • Maxsurf,
 • DelftShip,
 • Seaway,
 • Rhinoceros 3D Nurbus (po opanowaniu obsługi tego oprogramowania jest możliwość otrzymania certyfikatu)

Kształcenie ukierunkowane jest na potrzeby rynku pracy nie tylko w Polsce, ale także na świecie, Akademia Morska w Szczecinie kształci poszukiwanych specjalistów. Poziom wynagrodzenia dobrze wykształconych specjalistów do projektowania statków i jachtów wynosi od. 3 tys. euro i więcej.

Praca:

 • stocznie produkcyjne,stocznie remontowe,
 • zakłady przemysłu jachtowego,
 • zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym,
 • biura projektowo – konstrukcyjne przemysłu okrętowego i energetyki,
 • służby techniczne przedsiębiorstw armatorskich,
 • placówki naukowo – badawcze przemysłu okrętowego i energetyki,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją mórz i oceanów oraz górnictwem morskim,
 • administracja morska,
 • instytucje nadzoru technicznego oraz porty i terminale.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • wykonywania prac projektowo – konstrukcyjnych oraz technologicznych w zakresie budowy okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów, jednostek sportowych,
 • organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego i przemysłu budowy jachtów,
 • organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych

Studenci, którzy ukończą studia inżynierskie na kierunku oceanotechnika, mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku oceanotechnika, bądź na studiach drugiego stopnia innych uczelni w obszarze nauk technicznych.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia