Ochrona dóbr kultury – studia w Krakowie

Wiedza absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury łączy zagadnienia z dziedziny archeologii, historii sztuki i muzealnictwa z kompetencjami w zakresie prawa, administracji i konserwacji.

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury prowadzi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2).

Ochrona dóbr kultury to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę zajmującą się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją zabytków oraz dzieł sztuki. Łączy dogłębne studia z zakresu historii sztuki od prehistorii po XXI wiek, z podstawowymi wiadomościami z zakresu archeologii czy antropologii kultury. Szczególny nacisk w programie położono także na teorię i praktykę muzealnictwa, a także konserwację zabytków i elementy zarządzania obiektami zabytkowymi.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury zlokalizowanym na krakowskim Starym Mieście, a ich integralną częścią są zajęcia terenowe w niezliczonych pobliskich zabytkach, a także liczne objazdy (często zagraniczne), stanowiące element programu i finansowane przez Uniwersytet, a także praktyki zawodowe.

Studia umożliwiają zdobycie zatrudnienia w urzędach i firmach konserwatorskich, muzeach, instytucjach kultury, a także na wszelkich stanowiskach wymagających rozległej wiedzy humanistycznej, kreatywności i samodzielności myślenia. Kierunek powstał jako odpowiedź na potrzebę rynku pracy. Program studiów skonstruowano tak, by kształcić dobrze wykwalifikowanych pracowników administracji (np. urzędów konserwatorskich), ośrodków kultury, muzeów i wszelkich placówek, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Wiedza absolwentów łączy zagadnienia z dziedziny archeologii, historii sztuki i muzealnictwa z kompetencjami w zakresie prawa, administracji i konserwacji.

Absolwenci mogą kontynuować studia uzupełniające magisterskie w ramach kierunku historia sztuki.

Uczelnie prowadzące kierunek ochrona dóbr kultury w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia historyczne Kraków.

Czytaj również

Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia