Kierunki studiówKierunki studiów SzczecinStudia pedagogiczneStudia Szczecin

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – kierunek studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

Kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to nowa propozycja studiów pedagogicznych w ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z krótkiej charakterystyki dowiadujemy się, że kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także w wieku senioralnym), w tym osób będących w sytuacji deprywacji, kryzysowej.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w:

  • administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  • placówkach wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej, tj: świetlice, ogniska wychowawcze, kluby oraz w formie specjalistycznej),
  • placówkach pieczy zastępczej typu instytucjonalnego (w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym),
  • ośrodku adopcyjnym, jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w żłobku bądź klubie dziecięcym.

W ramach tych studiów wybierasz dwa z czterech dostępnych modułów:

  1. mediacje szkolne (z przedmiotami jak np.: warsztaty umiejętności mediatora szkolnego i rówieśniczego, konflikt w szkole),
  2. elementy pomocy społecznej (np. metody i techniki pracy socjalnej, poradnictwo socjalne),
  3. opieka nad dzieckiem do lat trzech (np. (warsztat opiekuna małego dziecka, warsztat zabawy),
  4. opieka nad osobami w wieku senioralnym (np. gerontopedagogika, metodyka pracy z niesamodzielną osobą starszą).

Więcej o kierunku: PEDAGOGIKA OPIEKUIŃCZO-WYCHOWAWCZA, Uniwersytet Szczeciński

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia