Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Chcesz wybrać studia pedagogiczne w Lublinie? Interesują Cię studia, które zapewniają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite studia magisterskie, które proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. To świetny wybór dla osób nastawionych na zdobywanie wiedzy w określonym obszarze i posiadających ambicję, by stać się prawdziwymi specjalistami w swej dziedzinie.

Studiowanie na pięcioletnim kierunku, połączone z praktykami w branży już od pierwszego roku, umożliwi absolwentowi nie tylko zdobycie potrzebnej wiedzy i doświadczenia, ale także zapewni mu olbrzymią przewagę na rynku pracy. Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie uczestniczył w licznych zajęciach warsztatowych, dzięki czemu będzie lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach lub przedszkolach.

Studenci kierunku zostaną objęci tutoringiem, czyli spersonalizowaną metodą edukacji, która ma służyć rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich tj. pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.

Sylwetka absolwenta:

  • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
  • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu.
  • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
  • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
  • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
  • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacjiWSEI W LUBLINIE – REKRUTACJA KROK PO KROKU

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE – REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia