Penitencjarystyka w SWWS – rekrutacja na studia niestacjonarne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku Penitencjarystyka.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK potrwa do 20 sierpnia 2021 r. 

Studia na kierunku Penitencjarystyka przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Studia prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów. Trwają sześć semestrów. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

Kandydaci na studia w zakresie Penitencjarystyki przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 27.08.2021 r.

Więcej informacji na stronie – swws.edu.pl/rekrutacja-na-studia-i-stopnia-niestacjonarne/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia