Polityka społeczna w Łodzi

Studia na kierunku polityka społeczna to wyzwanie dla ludzi o interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Wypracowanie dobrych polityk społecznych wymaga sprawności w wykorzystaniu wiedzy socjologicznej, prawniczej, ekonomicznej. Poznaj studia z oferty Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiają poznawanie i badanie zjawisk i problemów społecznych w kontekście zachodzących współcześnie procesów politycznych i gospodarczych.

Określone w programie studiów treści kształcenia i efekty uczenia się odwołują się do dorobku szeregu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, które łączy wspólny przedmiot badań –polityka społeczna, przede wszystkim do dyscypliny nauk prawnych, a także: nauk o polityce i administracji, nauki socjologicznych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Dzięki temu student zdobywa kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które mogą być wykorzystywane w działalności różnych podmiotów zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Jest przygotowany do projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w instytucjach i organach samorządowych, państwowych, międzynarodowych, a także podmiotach członkowskich jak np. partie polityczne, organizacje zawodowe czy organizacje pozarządowe.

Sylwetka absolwenta

Celem studiów I stopnia na kierunku Polityka społeczna jest wykształcenie absolwentów potrafiących wskazywać i wyjaśniać zależności pomiędzy celami polityki społecznej, czynnikami ekonomicznymi i społecznymi a regulacjami prawnymi oraz ich rolą w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Uczelnie prowadzące kierunek polityka społeczna w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia