Pozytywna ocena PKA dla kierunku położnictwo na UMB

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż proces kształcenia realizowany na kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

Następna ocena programowa na kierunku Położnictwo powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027. 

Kształcenie na kierunku Położnictwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • – studia I stopnia (trzyletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
  • – studia II stopnia (dwuletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia – w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Obecnie na kierunku studiuje ponad 200 osób. Wszystkie kierunku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które były oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną posiadają ocenę POZYTYWNĄ.


źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia