Praca socjalna w Radomiu

Studia na kierunku praca socjalna proponuje w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Te licencjackie studia adresowane są do osób, które wykazują się dużą społeczną wrażliwością, są zdolne kochać wysiłek związany z służbą dla innych, szczególnie tych, którzy często znajdują się w życiowo sytuacji beznadziejnej.

Z treści przekazanych w opisie tego kierunku dowiemy się, że dzięki nauce pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nauk społecznych koniecznych dla prawidłowego rozumienia zjawisk społecznych, problemów jednostki i społeczeństwa.
  • diagnozy różnych obszarów życia społecznego i projektowania zmian zgodnie z metodyką i etyką pracownika socjalnego.
  • poznawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań współczesnych problemów społecznych z zastosowaniem metodyki pracy socjalnej.
  • podstaw interwencji kryzysowej, usług socjalnych dla: osób zagrożonych przemocą, osób uzależnionych i ich rodzin, bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, uchodźców, cudzoziemców.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do pracy w placówkach pomocy społecznej: miejskich/miejsko-gminnych/gminnych ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach opieki całodobowej, organizacjach pozarządowych realizujących zadania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Uczelnie prowadzące kierunek praca socjalna w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia