Praca socjalna w Zielonej Górze

Studia na kierunku praca socjalna można podjąć na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończenie studiów to zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Jeśli jesteś osobą wrażliwą na to, że inni doświadczają trudnych warunków, społecznego wykluczenia, ubóstwa, bezrobocia i chcesz w tych trudnych momentach służyć pomocą, to kierunek praca socjalna jest właśnie dla Ciebie.

Podejmując studia na kierunku praca socjalna nauczysz się:

  • Współpracy w grupie i tworzenia zespołów złożonych z różnych specjalistów
  • Słuchania i rozmawiania z ludźmi o ich codziennych troskach i problemach
  • Budowania wsparcia środowiskowego w otoczeniu ludzi potrzebujących pomocy w zaspakajaniu ich potrzeb materialnych, zdrowotnych, bytowych, psychologicznych i społeczno-kulturowych
  • Inicjowania zmian w środowisku lokalnym
  • Rozpoznawania i trafnego interpretowania sytuacji trudnych
  • Rozpoznawania mocnych stron osób i zasobów środowiska
  • Projektowania i prowadzenia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych

Absolwent pracy socjalnej przygotowany jest do pracy w instytucjach pomocy społecznej (m.in. w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz innych jednostkach administracji publicznej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.

Rekrutacja na studia

W rekrutacji liczą się oceny z: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny

Uczelnie prowadzące kierunek praca socjalna w Zielonej Górze

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia