Psychokryminalistyka – studia w Katowicach

Kierunek psychkryminalistyka należy do unikatowych w skali kraju kierunków studiów. Należy do kierunków bardzo praktycznych i stwarza ciekawe perspektywy zawodowe. Studia można podjąć na SWPS w Katowicach oraz jako specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSZOP.

Psychokryminalistyka na Uniwersytecie SWPS w Katowicach

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Łączą one wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Psychokryminalistyka zajmuje się sprawcą i ofiarą przestępstwa z wielu perspektyw. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych.

Studenci poznają także psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, psychokryminalistyka przybliża specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiowania psychokryminalistyki są pożądane m.in. w następujących podmiotach:

  • służbach mundurowych (policji, służbie więziennej itd.);
  • instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, centra pomocy rodzinie);
  • instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, np. zespołach kuratorskiej służby sądowej (w charakterze kuratora społecznego), czy też w charakterze mediatora sądowego;
  • instytucjach udzielających pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonych lub doświadczających niedostosowania społecznego (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii);
  • sektorze ochrony osób i mienia.

Uczelnie prowadzące specjalność psychokryminalistyka w Katowicach

  • PSYCHOKRYMINALISTYKA, Uniwersytet SWPS w Katowicach
  • PSYCHOKRYMINALISTYKA, Wyższa Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia psychologiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia