Psychologia w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu przebiega na kierunku psychologia w ramach studiów jednolitych magisterskich. Ten cieszący się tak dużym zainteresowaniem wśród kandydatów kierunek daje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia.

Na studiach psychologicznych oferowanych przez WSPiA w Poznaniu można od czwartego roku studiów podjąć naukę na jednej z proponowanych specjalności:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia wychowawcza

Dowiedz się więcej o specjalnościach:

PSYCHOLOGIA KLINICZNA:

W ramach specjalności student nabywa gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania jednostki w różnych środowiskach i grupach społecznych. Umie korzystać z narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie neuropsychologicznej oraz potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi zaprojektować i zrealizować działania w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami.

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA:

W ramach specjalności student nabywa wszechstronną, pogłębiona wiedzę z zakresu psychologii rozwoju jednostki oraz sposobów jej funkcjonowania w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Student potrafi zaprojektować i zrealizować działania w zakresie pracy indywidualnej oraz pracy w grupie. Zna i umie wykorzystywać psychologiczne narzędzia diagnostyczne oraz prowadzi działania psychoterapeutyczne w zakresie wsparcia jednostki, w tym jednostki o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Chcesz poznać inne kierunki przygotowane dla kandydatów przez uczelnię, zobacz profil:

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Źródło informacji: materiały WSPiA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia