Pszczelarstwo w agroekosystemach – studia w Lublinie

Kierunek studiów pszczelarstwo w agroekosystemach to unikatowa propozycja studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Unikatowy w skali kraju kierunek umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działalności pszczelarskiej.

Pszczelarstwo w agroekosystemach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Student nauczy się: funkcjonalnej morfologii i anatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego, rozmnażania rodzin pszczelich i wychowu matek pszczelich, inseminacji matek pszczelich, budowy uli wykonanych z różnych materiałów, rozpoznawać i zapobiegać chorobom owadów pszczołowatych, rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom  wynikającym z intensywnej gospodarki pasiecznej, rozpoznawać rośliny pożytkowe i uprawiać rośliny nektaro- oraz pyłkodajne jako naturalne pastwiska wykorzystywane przez  pszczoły, racjonalnie stosować sztuczne pokarmy w żywieniu pszczół, biologii dzikich zapylaczy.

Absolwent pozna szerokie możliwości współczesnego wykorzystania pszczół oraz produktów pszczelich z uwzględnieniem apiterapii.  Uzupełnieniem tego będzie wiedza dotycząca ekologii pszczół w ekosystemach przyrodniczych.  

Zdobyta w czasie studiów szeroka wiedza, rolnicze kwalifikacje zawodowe i kompetencje pozwolą absolwentowi nie tylko prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim, lecz także znaleźć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i instytucji z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą mu prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim i rolnictwem. Ponadto będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt pszczelarski, prowadzących skup, przetwórstwo i obrót produktami pszczelimi. Przed Absolwentem rysuje się także możliwość zatrudnienia w różnych podmiotach i instytucjach np.: nadzorujących pasieki ekologiczne, w laboratoriach wykonujących usługowe badanie pszczół.

Szeroka wiedza, kwalifikacje i kompetencje pozwolą absolwentowi także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze, np. w: ośrodkach hodowli zachowawczej i zarodowej, Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytucjach samorządowych oraz we wszystkich instytucjach utrzymujących pszczoły na balkonach czy ogrodach jako „pocket pets”.

Rekrutacja

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach przyrodniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Lublin. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Zdjęcie autorstwa Anete Lusina z Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia