Kierunki studiów KielcenewStudia filologiczneStudia KielceStudia społeczne

Studia skandynawskie w Kielcach

Studia skandynawskie są odpowiedzią na duże zainteresowanie kompetencjami zawodowymi związanymi z tą dziedziną, zarówno ze strony potencjalnych pracodawców z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Studia skandynawskie proponuje kandydatom Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (prowadzi je Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK).

Absolwenci kierunku studia skandynawskie (Scandinavian Studies), przyszli specjaliści z zakresu wiedzy o Skandynawii, zdobędą wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na
znacznym poziomie zaawansowania w wyniku oparcia procesu kształcenia o kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry Krajów Europy Północnej oraz Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, która reprezentuje szeroki wachlarz dyscyplin, takich jak między innymi: nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, zarządzanie.

Absolwent tego kierunku dysponować będzie szerokim zakresem wiedzy o współczesnej Skandynawii i państwach skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych funkcjonowania państw skandynawskich. Zdobyta wiedza pozwoli mu na rozumienie złożonej rzeczywistości współczesnych społeczeństw i państw skandynawskich oraz miejsca gospodarek i przedsiębiorstw skandynawskich w światowej ekonomii. Program kształcenia został pomyślany w taki sposób, aby absolwent posiadał umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. Absolwent odznaczać się ponadto umiejętnościami analizy problemów wewnętrznych państw skandynawskich w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent kierunku uzyska ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii Skandynawii; idei, koncepcji i uwarunkowań współpracy oraz integracji państw skandynawskich. Posiadać także będzie wiedzę na temat genezy, powstania i zasad funkcjonowania wspólnej skandynawskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Absolwent kierunku pozna ponadto uwarunkowania skandynawskiego systemu bezpieczeństwa, zrozumie zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych państw skandynawskich i ich społeczeństw, także w ramach regionalnych i kontynentalnych ugrupowań integracyjnych.

Istotną na rynku pracy umiejętnością absolwenta jest znajomość jednego z języków skandynawskich na oraz zdolność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym (angielskim oraz skandynawskim) w zakresie stosunków międzynarodowych.

Perspektywy zawodowe:

  • administracja rządowa i samorządowa,
  • instytucje i organizacje krajowych oraz międzynarodowe współpracujące z państwami skandynawskimi,
  • struktury Unii Europejskiej szczebla centralnego i krajowego,
  • przedsiębiorstwa współpracujące ze strukturami gospodarczymi i państwami skandynawskimi,
  • również instytucje niezwiązane bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych,
  • placówki kulturalne,
  • media zaangażowane we współpracę z krajami Północy,
  • praca w środowisku biznesowym (szczególnie skandynawskie przedsiębiorstwa działające na terytorium naszego kraju).

Kierunek studia skandynawskie – Kielce

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia