Studia skandynawskie w Kielcach

Scandinavian studies (studia skandynawskie) to szansa na podjęcie studiów, które wyposażą absolwentów w wiedzę dotyczącą wybranych aspektów funkcjonowania państw i gospodarek Skandynawii. Studia proponuje kandydatom Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Program studiów na kierunku scandynavian studies na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach kładzie nacisk na konieczność profilowania przyszłych specjalistów z zakresu wiedzy o państwach skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji) i Skandynawii, postrzeganej jako polityczno-geograficzno-kulturowa wspólnota pod kątem uzyskania przez nich konkretnych umiejętności możliwych do wykorzystania w pracy zawodowej.

Studenci zdobywają wiedzę o kulturze, geografii, historii, prawie i ekonomii krajów skandynawskich, niezbędną w pracy w instytucjach międzynarodowych i biznesie polsko-skandynawskim. Program studiów kierunku jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznymi kwalifikacjami, które umożliwiają absolwentowi sprawne poruszanie się: we współczesnym społeczeństwie skandynawskich, współczesnym skandynawskim środowisku gospodarczym, a także -współczesnych polskich instytucjach rządowych i samorządowych zaangażowanych we współpracę z państwami skandynawskimi (tak na szczeblu regionalnym, jak i krajowym oraz europejskim).

Praca o studiach

Realizacja kierunkowych efektów uczenia oznacza, że absolwent przygotowywany jest do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i szeroko rozumianej dyplomacji oraz instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych i w mediach. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z państwami skandynawskimi, a także strukturach Unii Europejskiej szczebla centralnego i krajowego oraz przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami gospodarczymi i państwami skandynawskimi. Posiada kompetencje do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalnych oraz mediach zaangażowanych we współpracę z krajami Północy. Koncepcja kształcenia kierunku szczególne znaczenie przywiązuje do przygotowanie absolwenta do pracy w środowisku biznesowym, szczególnie w skandynawskich przedsiębiorstwach działających na terytorium Rzeczpospolitej.

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia