Sztuki plastyczne – studia w Kielcach

Kierunek sztuki plastyczne w Kielcach proponuje kandydatom uzdolnionym artystyczne Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Na Wydziale Sztuki UJK kształcić się można w zakresie malarstwa, grafiki oraz rzeźby.

W szerokim opisie kierunku znajdujemy wiele ciekawych informacji o propozycji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w zakresie kierunku sztuki plastyczne.

Kierunek Sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych, w tym tradycyjnych form wypowiedzi jak: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba, ale i opartych o współczesne techniki i technologie, jak: fotografia, multimedia, intermedia czy grafika projektowa. Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, sztuki współczesnej oraz zajęcia z zakresu promocji i upowszechniania kultury wizualnej, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane przed twórcami sztuki i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca, organizator życia artystycznego. Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia artystyczne Kielce. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia