Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Koszalińska

Na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zdobyć można wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

Uzyskać można również wiedzę na temat: systemu HACCP, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych.

Student w trakcie studiów nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Uzyskuje kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

Na studiach I stopnia dostępne są dla studentów następujące specjalności:

Specjalność: BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu biotechnologicznych metod przetwarzania i utrwalania żywności, mikrobiologii żywności oraz suplementacji żywności zwiększającej jej wartość odżywczą i trwałość.

Specjalność: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu zasad żywienia człowieka oraz podstaw dietetyki z elementami żywienia alternatywnego, w tym projektowania diet i receptur oraz stosowania żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia. Posiada również wiedzę z zakresu przetwórstwa żywności, zasad higieny i szeroko rozumianej produkcji bezpiecznej żywności.

Specjalność: INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu inżynieryjnych aspektów przetwarzania żywności. Zna metody badań surowców i produktów spożywczych oraz zasady projektowania operacji i linii technologicznych. Posiada również umiejętności związane z organizacją i kierowaniem produkcji żywności z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności.

Specjalność: TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA RYB
Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu technologii przetwórstwa ryb. W szczególności wiedza ta ukierunkowana jest na warunki pozyskiwania surowca pochodzenia wodnego, badania jakości surowców i produktów przetwórstwa rybnego oraz projektowania procesów i organizacji produkcji.

Praca po studiach

  • praca w zakładach przemysłu spożywczego, jako: – główny technolog, kierownik produkcji, laborant oceniający surowce i produkty spożywcze, projektant procesów i receptur produktów, projektant opakowań oraz organizator dystrybucji żywności;
  • w zakładach żywienia zbiorowego;
  • w hotelach na stanowiskach menadżerskich;
  • w placówkach kontroli jakości żywności;
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
  • w przedsiębiorstwach dystrybucji i handlu żywnością;
  • w szkolnictwie zawodowym, po ukończeniu kursu pedagogicznego.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Koszalińska

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia