Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia medyczne

Terapia zajęciowa – studia w Krakowie

Wybierz studia na kierunku terapia zajęciowa na AWF w Krakowie i zajmuj się poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup.

Studenci kierunku terapia zajęciowa, który proponuje Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa koncentruje się na szerokich kompetencjach umożliwiających pełnienie
roli zawodowej licencjata – specjalisty w zakresie terapii zajęciowej. Kompetencje te są niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Person Centred Practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP).

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów jak: Terapia ręki czy Integracja sensoryczna. Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning oraz elementach metod coachingowych.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz osób wykluczonych społecznie czy zagrożonych wykluczeniem, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Mogą także podejmować aktywności skoncentrowane na promocji zdrowia i zapobieganiu niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym. Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata Terapii Zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, kierowania swoim rozwojem zawodowym.

Kierunek terapia zajęciowa w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia