Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia medyczne

Terapia zajęciowa z rehabilitacją – Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI ma w swojej ofercie studia I stopnia – Terapia zajęciowa z rehabilitacją. Dowiedz się więcej!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20.01.2022 r. Lubelskiej Akademii WSEI zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Terapia zajęciowa z rehabilitacją”.

Pierwszy rocznik studentów nowego kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją rozpocznie kształcenie w październiku 2022 roku. To autorski kierunek studiów z programem niedostępnym dotychczas w regionie Polski Wschodniej i stanowiący odpowiedź na potrzeby środowiska medycznego sygnalizującego braki kadrowe – Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 roku przez GUS,  populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć nawet 2,4 mln osób.

Terapia zajęciowa z rehabilitacją jest formą pracy, którą uczestnicy odbierają jako atrakcyjną, nie kojarzoną wprost z zabiegami medycznymi. Dzięki temu realizuje szczególnie istotne cele: usprawnia procesy poznawcze i motywacyjne, rozwija sprawność psychomotoryczną, doskonali umiejętności społeczne. Aktywność ta pozwala uczestnikom rozwijać poczucie skuteczności, sprawstwa i dążyć do samodzielności. Stanowi wzbogacenie wszystkich form leczenia i terapii. Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją będą kształceni zgodnie ze standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Client Centred Practice).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Lubelska Akademia WSEI – AKTUALNOŚCI

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia