Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa, znana na świecie jako dęblińska „Szkoła Orląt", nawiązuje do tradycji oficerskich szkół lotniczych, działających od 1918 roku. Oficerska Szkoła Lotnictwa powstała w Grudziądzu w listopadzie 1925 roku. Na przyznane wojsku w 1919 roku dęblińskie grunty, „Szkołę Orląt" przeniesiono 14 kwietnia 1927 roku.

Od 1928 roku, już jako Szkoła Podchorążych Lotnictwa, rozpoczęła kształcenie kadr oficerskich, obserwatorów i pilotów. W czasie II wojny światowej polscy lotnicy, po wrześniowych bojach w kraju, walczyli na Zachodzie pod sztandarem Polskich Sił Powietrznych. Sztandar – relikwia, przechowywany w Sali Tradycji „Szkoły Orląt”, jest świadectwem chwały polskich skrzydeł i jedności lotników polskich walczących na Zachodzie i Wschodzie. Dęblińscy wykładowcy i piloci – instruktorzy kontynuowali wojenne kształcenie kadr lotniczych w polskich szkołach pilotażu, między innymi w Hucknall i Newton. W kraju częściowo wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, 31 października 1944 roku wznowiono w Zamościu szkolenie lotnicze w Wojskowej Szkole Lotniczej Wojska Polskiego, którą 23 marca 1945 roku przeniesiono na dęblińskie lotniska. W 1968 roku Oficerską Szkołę Lotniczą przeformowano w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą, której absolwenci uzyskiwali wyższe wykształcenie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku przekształcono Szkołę w uczelnię o nazwie Lotnicza Akademia Wojskowa.

Kierunki studiów

studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA – studia wojskowe
 • LOGISTYKA – studia wojskowe
 • NAWIGACJA – studia wojskowe
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNEGO – studia wojskowe (jednolite magisterskie)
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia cywilne
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA – studia cywilne
 • NAWIGACJA – studia cywilne
 • LOGISTYKA – studia cywilne
 • TRANSPORT – studia cywilne
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim