Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

uczelnia publiczna, Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie

Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr tj. kształcenie specjalistów według nowoczesnych standardów, w dziedzinach o zaawansowanych technologiach oraz kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu i kraju zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz Europy.

Celem PANS we Włocławku jest stworzenie w regionie silnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia pełni również rolę kulturotwórczą, animatora przedsiębiorczości i działalności społecznej. Uczelnia realizuje swoją misję poprzez właściwą organizację studiów, optymalizację programów kształcenia, dobór nauczycieli o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz zapewnienie korzystnych warunków do studiowania.

Kierunki studiów - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni, https://pans.wloclawek.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://cspidz.psww.pl/

Kontakt

PANS we Włocławku - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Studia w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim