Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie

uczelnia publiczna, województwo mazowieckie, Ciechanów

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dynamicznie się rozwija, a poprzez swoją działalność oraz działalność swoich absolwentów przyczynia się do zmiany oblicza regionu na którym działa. Jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki.

ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów,
https://puzim.edu.pl/

Kierunki studiów - PUZ w Ciechanowie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • EKONOMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • ROLNICTWO

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: puzim.edu.pl/kandydat/zasady-przyjecia

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

PUZ w Ciechanowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim