Państwowa Uczelnia Zawodowa w CiechanowieUczelnia

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dynamicznie się rozwija, a poprzez swoją działalność oraz działalność swoich absolwentów przyczynia się do zmiany oblicza regionu na którym działa. Jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Jest Uczelnią innowacyjną, nastawioną na kształcenie interdyscyplinarne i zindywidualizowane, ukierunkowane na studenta i jego potrzeby. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie wyposaża swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności dające im szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową, kształtującą postawy obywatelskie i prospołeczne, wychodzącą jednocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Jest także Uczelnią, w której zespoły dydaktyków i praktyków gospodarczych podejmują i rozwiązują szereg problemów nie tylko dydaktycznych, ale także badawczych i gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki i gospodarki.Kierunki studiówRekrutacja

https://puzim.edu.pl/informacje-podstawoweStudia podyplomowe

https://puzim.edu.pl/studia-podyplomoweLokalizacja
Kontakt

ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
https://puzim.edu.pl


Zbliżające się wydarzenia