Państwowa Uczelnia Zawodowa we WłocławkuUczelnia

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr tj. kształcenie specjalistów według nowoczesnych standardów, w dziedzinach o zaawansowanych technologiach oraz kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu i kraju zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz Europy. Celem uczelni jest stworzenie w regionie silnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia pełni również rolę kulturotwórczą, animatora przedsiębiorczości i działalności społecznej. Uczelnia realizuje swoją misję poprzez właściwą organizację studiów, optymalizację programów kształcenia, dobór nauczycieli o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz zapewnienie korzystnych warunków do studiowania.Kierunki studiówRekrutacja

https://puz.wloclawek.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/Studia podyplomowe

http://cspidz.psww.pl/Lokalizacja
Kontakt

ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek
https://puz.wloclawek.pl/


Zbliżające się wydarzenia