Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w WałbrzychuUczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu to największa wałbrzyska publiczna Uczelnia, na której studiuje około 2 tys. studentów. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, studia podyplomowe, Uniwersytet I Wieku oraz Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uczelnia wyróżniona certyfikatami “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz “Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2021/2022.


Kierunki studiówRekrutacja

https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/Studia podyplomowe

BRAK INFORMACJILokalizacja
Kontakt

ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
https://www.pwsz.com.pl/


Zbliżające się wydarzenia