Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS), początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – prezentacja Uczelni

SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – strona www Uczelni

Zbliżające się wydarzenia