Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

UJD logo

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00
kancelaria@ujd.edu.pl
www.ujd.edu.pl


O UCZELNI

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk chemicznych nauk: fizycznych, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuk muzycznych.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:

 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
 • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środkóweuropejskich,
 • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.


KIERUNKI STUDIÓW

 • administracja (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • analityka i kreatywność społeczna (I stopień, stacjonarne)
 • bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • biotechnologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • dietetyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • dziennikarstwo i kultura mediów (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II stopień; stacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II stopień; stacjonarne)
 • ekonomia (I stopień; II*)
 • filologia angielska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia germańska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia polska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filozofia (I i II stopień; stacjonarne)
 • fizjoterapia (jednolite magisterskie – stacjonarne, niestacjonarne)
 • fizyka (I i II stopień-stacjonarne)
 • physics (I i II stopień; stacjonarne)
 • fotografia i kreacja przekazu wizualnego (I stopień; stacjonarne)
 • grafika (I i II stopień; stacjonarne)
 • historia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • iberoznawstwo (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne, II stopień*)
 • informatyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne; II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria bezpieczeństwa (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria multimediów (I stopień – stacjonarne i niestacjonarne) – specjalność: film i montaż obrazu filmowego
 • język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstaw (I stopień, stacjonarne)
 • kosmetologia (I stopień – stacjonarne, niestacjonarne; II stopień)
 • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • kultura w mediach i komunikacji ( II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • malarstwo (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • matematyka (I stopień, stacjonarne i niestacjonarne; II stopień*)
 • muzyka w przestrzeni publicznej (I stopień; stacjonarne)
 • pedagogika (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika międzykulturowa z mediacją (I stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika specjalna (jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (I stopień, stacjonarne; II stopień, stacjonarne)
 • politologia (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna (II stopień)
 • praca socjalna (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • prawo (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • psychoprofilaktyka (I stopień; stacjonarne)
 • produkcja i marketing żywności (I stopień; studia inżynierskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • psychologia (jednolite magisterskie; stacjonarne)
 • rachunkowość i podatki (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • turystyka i rekreacja (I stopień, II stopień – stacjonarne)
 • wychowanie fizyczne (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • żywienie człowieka i dietetyka (II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)

po uzyskaniu zgody MEiN na prowadzenie kierunku


REKRUTACJA NA STUDIA

Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności, wysoka jakoś kształcenia. Dołącz do społeczności uniwersyteckiej, zapraszamy!

Więcej informacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/


SZCZEGÓŁY

NASZYM STUDENTOM PROPONUJEMY:

 • atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych, w tym języków rzadkich, poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość odbycia stażu i praktyk w renomowanych firmach,
 • udział w programach wymiany międzynarodowej,
 • nowoczesną naukę i wysoką jakość kształcenia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • nowoczesne metody kształcenia wzorowane na najlepszych uczelniach europejskich, takie jak tutoring akademicki,
 • formy kształcenia online dzięki metodom e-learningowym,
 • profil kształcenia dostosowany do rynku pracy,
 • szeroką współpracę krajową i zagraniczną,
 • dobre zaplecze socjalne,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • perspektywę dalszego rozwoju na studiach podyplomowych.


NOWOCZESNA DYDAKTYKA – E – LERARNING I TUTORING

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie kształci nowocześnie i zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Stale unowocześnia ofertę dydaktyczną i tworzy przy współpracy z pracodawcami, nowe kierunki i specjalności. Uniwersytet rozwija kształcenie szczególnie w obszarach nauk technicznych oraz humanistyki, neofilologii i w obszarze sztuki. Na wszystkich kierunkach Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadza nowoczesne techniki transferu wiedzy i umiejętności, rozwija ofertę zajęć prowadzonych metodami kształcenia na odległość (e-learning) oraz przygotowuje dostosowane do oczekiwań studentów plany zajęć. W ofercie przedmiotów do wyboru Uczelnia przedstawia m.in. zajęcia z języków obcych i z zakresu kultury fizycznej. Nowoczesna dydaktyka w Uniwersytecie im. Jana Długosza to także możliwość wyboru systemu tutoringu akademickiego. W ten sposób Uniwersytet wychodzi naprzeciw potrzebom kształcenia zindywidualizowanego, uwzględniającego osobowościowy rozwój studenta.


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jedno z kluczowych miejsc w postrzeganiu wyższej uczelni w Polsce zajmuje współpraca międzynarodowa. W podstawowej formie obejmuje wymianę kadry naukowo – dydaktycznej i studentów. W głównej mierze projekty opierają się na programach Unii Europejskiej. Innym ich źródłem są porozumienia między rządem polskim, a przedstawicielami państwa z całego nieomal świata. Ważnym elementem są umowy bilateralne zawierane między Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, a ośrodkami akademickimi i placówkami naukowo-badawczymi. Lista partnerów ustawicznie się powiększa. Obecnie w gronie tym znajdują się m.in. uczelnie z Czech, Ukrainy, Francji, Litwy, Słowacji, Białorusi, Niemiec, Rosji, a nawet dalekich Chin, Indii, Peru czy Meksyku.

Realizując współpracę międzynarodową, akademicy mogą się pochwalić konkretnymi sukcesami. Są nimi konferencje naukowe, wystawy, koncerty, publikacje badań i wdrażane wynalazki. Do osiągnięć należy zaliczyć także stale powiększającą się listę naukowców – cudzoziemców wykładających w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Systematycznie rośnie grono pracowników Uczelni dzielących się swoimi badaniami z kadrą i studentami w zagranicznych ośrodkach akademickich. Nie do przecenienia jest fakt, że dzięki współpracy międzynarodowej studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz jednej z Uczelni partnerskich – w Niemczech lub we Francji. Ożywiona współpraca międzynarodowa przynosi efekty również w postaci budowy prestiżu Uczelni. Przekłada się to na decyzje kandydatów – coraz większe zainteresowanie cudzoziemców studiami na Uniwersytecie im. Jana Długosza jest faktem znajdującym swoje przełożenie w konkretnych liczbach.


WIELOKIERUNKOWE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE DLA CHĘTNYCH

Studenci i doktoranci każdego z prowadzonych w Uniwersytecie kierunków mogą wybrać bezpłatne kursy rzadziej używanych w Polsce języków obcych, takich jak: hiszpański, portugalski, włoski, czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński (od poziomu podstawowego). Mogą także kształcić się w zakresie rozszerzonym ba zaawansowanych kursach języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Ponadto oferujemy dla chętnych kursy języka migowego. Kompetencje językowe w zakresie rzadziej stosowanych języków obcych są bardzo poszukiwane na rynku pracy.


STUDIA PODYPLOMOWE

 1. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 2. Administracja publiczna
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ
 5. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 6. Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
 7. Doradztwo zawodowe
 8. Edukacja filozoficzno-etyczna
 9. Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
 10. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 11. Edukacja w sztukach plastycznych
 12. Fotografia
 13. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
 14. Logopedia
 15. Matematyka
 16. Multimedia
 17. Nauczanie chemii w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
 18. Nauczanie Fizyki w szkole podstawowej NOWOŚĆ
 19. Nauczanie Fizyki w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
 20. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 21. Neurologopedia
 22. Ochrona danych osobowych
 23. Oligofrenopedagogika – edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*
 24. Pedagogika tańca NOWOŚĆ
 25. Podatki i doradztwo podatkowe
 26. Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
 27. Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
 28. Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym NOWOŚĆ
 29. Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
 30. Technika w nauczaniu
 31. Terapia pedagogiczna z arteterapią
 32. Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
 33. Tradycje kulturowe regionu
 34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
 35. Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 36. Wiedza o społeczeństwie
 37. Wychowanie fizyczne
 38. Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
 39. Zarządzanie placówką oświatową
 40. Zarządzanie podmiotami leczniczymi

* uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat UJD


GALERIA