Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 23 01, 12 628 23 04
faks: +48 12 628 20 23
wil@pk.edu.pl
www.wil.pk.edu.pl

Od nowego roku akademickiego PK będzie prowadzić bezpłatne studia inżynierskie w j. ukraińskim dla kandydatów narodowości ukraińskiej oraz dla posługujących się tym językiem, uciekających przed wojną osób innych narodowości. Na kierunkach „budownictwo” i „transport” będzie ich kształcił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jak mówi Dziekan WIL, prof. Andrzej Szarata: „Zniszczony wojną kraj będzie potrzebował wielu fachowców, którzy poprowadzą jego odbudowę. Chcemy pomóc w przygotowaniu takich kadr”. Studia będą miały unikatową formułę, niespotykaną dotąd w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie 👉 https://tinyurl.com/yc69n2uu

Краківська Політехніка має намір розпочати у новому навчальному році 2022/2023 безкоштовне навчання інженерів українською мовою для кандидатів, що мають українське громадянство, а також для осіб іншого громадянства, що втікають від війни та говорять українською. На напрямках «Будівництво» та «Транспорт» навчання буде проводитись на Будівельному Факультеті Політехніки. – Країні, спустошеній війною, знадобиться багато професіоналів для її відновлення. Ми хочемо допомогти у підготовці таких кадрів, – заявляє проф. Анджей Шарата, декан Будівельного Факультету (БФ) КП. Навчання матиме унікальну формулу, безпрецедентну в польській системі вищої освіти. У його підготовці та реалізації беруть участь, серед інших українські університетські викладачі Політехніки, українці, які вже навчаються в КП, та компанії-партнери БФ КП.

👉 https://tinyurl.com/yc69n2uu

O WYDZIALE

Znane powiedzenie głosi, że nie od razu Kraków zbudowano. Miasto, które historycy sławią, odwiedzający podziwiają, a mieszkańcy po prostu kochają, liczni budowniczowie wznosili przez wieki. Lecz Kraków to również miasto, w którym budowniczych od dawna się kształci. Już w XVI wieku matematyk Stanisław Grzepski wydał pod Wawelem pierwszy polski podręcznik miernictwa, a kilkadziesiąt lat później, w roku 1627, inny matematyk, Jan Brożek, poprowadził tutaj pierwsze wykłady z inżynierii.

Dziś do tych pięknych tradycji nawiązuje Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tworzył on podwaliny naszej Uczelni i może się poszczycić tradycją ponad 75 lat działalności. W tym czasie mury Wydziału opuściły tysiące wychowanków. Wiele ich dokonań jest wysoko cenionych w kraju i zagranicą.

Kultywując piękne tradycje i ciesząc się z wieloletniego dorobku, myślimy jednak przede wszystkim o przyszłości. Mamy bowiem świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają młodzi adepci sztuki budowlanej, którzy zdobywają dziś wykształcenie na naszym Wydziale. Dlatego przekazujemy im wiedzę niezbędną do wznoszenia obiektów odpowiadających standardom budownictwa XXI wieku – obiektów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przyjaznych środowisku, sprzyjających oszczędzaniu energii, wspartych najnowszymi zdobyczami elektroniki i zaliczanych do klasy tzw. budowli inteligentnych. Kształcimy również specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury i zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Specjaliści ci posiadają kwalifikacje w zakresie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone dzięki niemu prace badawcze sprawiają, że nasz Wydział jest też cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Oferujemy usługi eksperckie, mamy możliwość przeprowadzania specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażamy nowatorskie technologie. Długa i stale powiększająca się lista instytucji, z którymi współpracujemy dowodzi, że nasza oferta cieszy się szerokim uznaniem.

Andrzej Szarata
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej

Czy wiesz, że:

 • Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej – na WIL studiuje obecnie niemal 3 000 studentów.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy około 220 pracowników, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych.
 • Kształcimy studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (zakończonych tytułem inżyniera ), studia II stopnia (zakończonych tytułem magistra inżyniera). Ofertę Wydziału znaleźć można również wśród kierunków oferowanych w Szkole Doktorskiej.
 • Wydział oferuje 10 flagowych specjalności do wyboru prowadzonych na Wydziale.
 • wraz z Wydziałami Środowiska i Energetyki oraz Architektury WIL bierze udział w kształceniu międzywydziałowym na dwóch kierunkach: Gospodarka przestrzenna (2 specjalności) i Inżynieria czystego powietrza (studia I stopnia).
 • WIL prowadzi bezpłatne studia w języku angielskim.
 • Wydział uzyskał akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na kierunku Budownictwo i Transport.
 • Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców – grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo; grupa ma znaczący wpływ na kształtowanie programów studiów
 • Wydział ma podpisane porozumienia z przedstawicielami wiodących firm w branży kolejowej i budowlanej w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając im w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Te firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, Mota-Engil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów).
 • WlL dysponuje nowoczesnymi i zmodernizowanymi laboratoriami pozyskanymi dzięki środkom unijnym.
 • Na Wydziale działa aż 14 Kół Naukowych, których uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą.
 • W ramach programu Erasmus Wydział współpracuje z niemal 90 uczelniami.
 • W Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2020 r. zajął 2 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.
 • w Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez Perspektywy, jeden z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. WIL został 2gą w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a w efekcie zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiających młodych specjalistów z zakresu transportu!
 • … mieścimy się niemalże w samym centrum najbogatszego architektonicznie i kulturowo miasta w Polsce.


Wydział w liczbach:

Liczba studentów – 3000
Studenci zagraniczni – 38
Kobiety – udział %: 35 %


Dziekan:
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata


ŻYCIE STUDENCKIE – SZKOLENIE PRAKTYCZNE:


ŻYCIE STUDENCKIE – STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA:


Sprawdź co aktualnie dzieje się na Wydziale


MAPA:


KIERUNKI STUDIÓW

Kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej:

BUDOWNICTWO (w języku polskim) – studia stacjonarne I stopnia 3,5-letnie (bez specjalności)

BUDOWNICTWO (w języku polskim) – studia niestacjonarne I stopnia 4,5-letnie (bez specjalności)

BUDOWNICTWO (w języku polskim) – studia stacjonarne II stopnia 1,5-roczne, specjalności:

 • Budowle – informacja i modelowanie (BIM)
 • Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
 • Infrastruktura drogowa i kolejowa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mechanika konstrukcji inżynierskich
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa

BUDOWNICTWO (w języku polskim) – studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie, specjalności:

 • Infrastruktura drogowa i kolejowa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Technologia i organizacja budownictwa

BUDOWNICTWO (w języku angielskim) – studia stacjonarne I stopnia 3,5-letnie (bez specjalności)

BUDOWNICTWO (w języku angielskim) – studia stacjonarne II stopnia 1,5-roczne, specjalność:

 • Structural Design and Management in Civil Engineering (Projektowanie konstrukcji i zarządzanie w budownictwie)

TRANSPORT – studia stacjonarne I stopnia 3,5-letnie (bez specjalności)

TRANSPORT – studia niestacjonarne I stopnia 4,5-letnie

TRANSPORT – studia stacjonarne II stopnia 1,5-roczne, specjalności:

 • Logistyka i spedycja
 • Transport kolejowy
 • Transport miejski

TRANSPORT – studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie, specjalności:

 • Logistyka i spedycja
 • Transport kolejowy
 • Transport miejski

Ukończenie wydziału na kierunku Budownictwo stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane.


REKRUTACJA NA STUDIA

Wirtualne Stoisko Rekrutacyjne Wydziału

Zasady rekrutacji 2022/2023

Prezentacja – informator 2022/2023

BIURO REKRUTACJI
Rokrocznie powoływana jest Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Miejsce oraz harmonogram przyjęć należy odpowiednio wcześniej sprawdzać na internetowej stronie wydziałowej, w Wirtualnym Stoisku Rekrutacyjnym.

MARTA ZAPRASZA NA STUDIA!


Absolwent WIL… o WIL:


Wywiad radiowy do posłuchania:
http://nowinki.mech.pk.edu.pl/podcast/czy_warto_studiowac_na_pk.html


Dzień Lądowca 2019:


SZCZEGÓŁY

Koszty nauki
W roku akademickim 2022/2023 opłata za semestr nauki na studiach: niestacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 100 zł; niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 300 zł;

Stypendia
W Dziekanacie ds. pomocy materialnej studenci mogą składać wnioski o :

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę losową
 • stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej

Praktyki
Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa Pełnomocnik ds. praktyk powołany przez Dziekana. Jego zadaniem jest koordynacja przebiegu praktyk na Wydziale.

Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL PK przedstawia się następująco:
STUDIA STACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO – studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6

kierunek TRANSPORT – studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6

STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek BUDOWNICTWO – studia I stopnia

 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8

kierunek TRANSPORT – studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8

W ramach zajęć organizowane są również wycieczki do czołowych firm budowlanych (PERI, FAKRO, KANUF, GRUPA PREFABET) oraz związanych z transportem (MPK Kraków, ZIKIT o/Kraków, PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Krakowie, Małopolski Port Lotniczy Balice).

Współpraca z zagranicą
INFORMACJA O WYBRANYCH DZIAŁANIACHW RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

 • umowy długoterminowe o współpracy oraz obejmujące jednorazowe działania
 • umowy obejmujące badania naukowe, wykłady oraz wymiany studenckie
 • publikacje pracowników i doktorantów w międzynarodowych czasopismach
 • aktywny udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach zagranicznych
 • organizacja międzynarodowych warsztatów i praktyk
 • wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility)
 • realizacja programu „visiting professor” – wyjazdy wykładowców Wydziału na uczelnie zagraniczne oraz prowadzenie wykładów dla studentów WIL PK przez profesorów z uczelni zagranicznych
 • członkostwo pracowników w licznych instytucjach, stowarzyszeniach i komisjach zagranicznych
 • w ramach programu Erasmus+ około 15 polskich studentów wyjeżdża na studia częściowe, najczęściej na cały rok akademicki. Natomiast Wydział gości około 30-40 obcokrajowców semestralnie. Studenci mają również możliwość wyjechać na praktyki w ramach Programu. Aktualnie Wydział ma podpisane umowy z niemal 90 uczelniami w ramach wymiany Erasmus+.

Studiowanie ułatwią z pewnością:

 • biblioteki instytutowe, gdzie można znaleźć materiały z danego, wąskiego zakresu wiedzy
 • bezpieczna, bezprzewodowa łączność internetowa (projekt Eduroam)
 • licencja Microsoft AzureDev Tools for Teaching, która pozwala uzyskać dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. W ramach licencji studenci mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych
 • Studenci mogą również korzystać licencji typu Campus Wide Suite na oprogramowanie firmy MathWorks. Licencja ta umożliwia korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi, przydatnymi w pracy współczesnego inżyniera
 • nowoczesna baza laboratoriów, udoskonalona dzięki środkom unijnym
 • winda zewnętrzna (ułatwiająca osobom na wózkach dostęp do czterech kondygnacji), sale wykładowe wyposażone są w pętle indukcyjne (dla studentów niedosłyszących wypożyczane są urządzenia przenośne). Wśród pracowników Dziekanatu Wydziału są osoby władające językiem migowym

Organizacje studenckie
Na wydziale aktywnie działa 14 Kół Naukowych. W obszarze działalności Kół Naukowych mieści się m.in. organizacja ciekawych wypraw służących poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z członkami Kół Naukowych innych uczelni w Polsce i zagranicą. Działalność w Kołach Naukowych to również wyjazdy na konferencje, seminaria, opracowywanie i wygłaszanie referatów, aktywny udział w panelach dyskusyjnych, ale też poznawanie nowych przyjaciół i możliwość wymiany doświadczeń. Niejednokrotnie uwieńczeniem działań członków Kół są liczne nagrody i dyplomy za osiągnięcia. Działalność w Kołach naukowych obfituje w różnego rodzaju wycieczki, seminaria oraz sesje i dni integracyjne.


GALERIA