Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
info@puss.pila.pl
puss.pila.pl


O UCZELNI

TEORIA I PRAKTYKA – DUET DOBRZE SKOMPONOWANY

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształcimy specjalistów na praktycznych kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Co więcej, w programie studiów znajdują się wielomiesięczne praktyki. Umożliwia to naszym studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych – tak wysoce cenionych przez pracodawców.

Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu kształcimy w partnerstwie z kilkudziesięcioma renomowanymi firmami m.in.: Philips Lighting Poland, SeaKing Poland, czy Hydro. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, prowadzącą studia dualne na tak szeroką skalę.

Studenci kierunku pielęgniarstwo, od 2019 roku, doskonalą swoje umiejętności w Centrum Symulacji Medycznych. Centrum obejmuje: symulatory umożliwiające odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych m.in. krwawienia i oddychania, kilkadziesiąt scenariuszy skomplikowanych przypadków medycznych, zaawansowany system audiowizualny, dzięki któremu możliwe jest rejestrowanie zajęć w celach dydaktycznych. Studenci ćwiczą przypadki skomplikowane i rzadkie oraz sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu, nie spowoduje krzywdy pacjenta. Cały ten proces odbywa się w specjalistycznych pracowniach, które stanowią kopię sal i pracowni szpitalnych. Symulację medyczną uznaje się obecnie za jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego.

STUDIA W MIĘDZYNARODOWYM WYDANIU

Studiowanie w PUSS w Pile jest niezapomnianym doświadczeniem! Możecie spotkać tu wyjątkowych wykładowców i studentów. Dzięki temu, że Uczelnia prowadzi szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu ERASMUS+, nasi studenci mają możliwość odbycia nawet 1/3 studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich PWSZ w Pile m.in. w: Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Turcji, na Litwie, Słowacji. Program Erasmus umożliwia naszym studentom także odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju.

STUDIA – NAPRAWDĘ CIĘ NA NIE STAĆ!

Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują – nawet studiując w bezpłatnym trybie stacjonarnym, musisz liczyć się z szeregiem nieuniknionych wydatków, dlatego warto wiedzieć, że wraz z początkiem roku akademickiego, otwierają się możliwości wsparcia finansowego. Opcji jest kilka – sprawdź, z której możesz skorzystać: stypendium socjalne; stypendium naukowe – Rektora dla najlepszych studentów; stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; zapomogi oraz wysokie stypendia i nagrody fundowane przez firmy współpracujące z naszą Uczelnią.


KIERUNKI STUDIÓW

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

STUDIA LICENCJACKIE

Ekonomia

Filologia

Pedagogika

Praca Socjalna – I stopnia

Kryminalistyka z kryminologią

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Ratownictwo Medyczne


STUDIA IN
ŻYNIERSKIE

Budownictwo

Elektrotechnika

Mechanika i Budowa Maszyn

Transport


STUDIA MAGISTERSKIE

Ekonomia – II stopnia

Fizjoterapia – jednolite, magisterskie

Pedagogika – II stopnia

Pielęgniarstwo – II stopnia

Praca Socjalna – II stopnia


REKRUTACJA NA STUDIA

ZASADY REKRUTACJI

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie www.puss.pl

Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danym kierunku studiów. W przypadku studiów II stopnia, podstawą jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danym kierunku studiów.

Szczegóły na www.puss.pila.pl/pl/dla-kandydatow


GALERIA

PUSS w Pile - foto główne