Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 400
rekrutacja@am.szczecin.pl
https://rekrutacja.am.szczecin.pl

Uczelnia wyróżniona certyfikatami “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz “Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2021/2022.

O UCZELNI

ZOSTAŃ SPECJALISTĄ NA LĄDZIE LUB MORZU

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych – to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.
Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz szkoli eksploatacyjne służby armatorskie i portowe floty morskiej i śródlądowej.

KARIERA I ZAROBKI

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich, posiadających wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej. Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym uczelnianym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.
Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej – jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

STAĆ CIĘ NA TE STUDIA

Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Uczelnia ma rozbudowany system pomocy socjalnej – zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. W trakcie praktyk wpisanych w program nauczania kadeci zarabiają około 500 euro miesięcznie. Każdy student może się także ubiegać o stypendia: socjalne, naukowe, sportowe lub armatorskie.

POTENCJAŁ NAUKOWY

Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy w zakresie gospodarki morskiej sprawia, że uczelnia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Wyniki badań naukowych prowadzonych na akademii wykorzystano w największych polskich inwestycjach morskich, m. in. w przebudowie wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie, budowie terminali paliwowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz przebudowie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Badania dotyczą również ekologicznych i ekonomicznych aspektów układów energetycznych, biopaliw, stopnia czystości olejów i paliw, modelowania i organizacji Polskiego Klastra Morskiego oraz oceny stopnia zagrożenia środowiska morskiego portów morskich.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekty badawcze ważne dla rozwoju gospodarki morskiej m.in.: Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych, Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG i promów morskich, Centrum Technologii Nawigacyjnych oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG, w którym kształcone są kadry do obsługi terminala gazowego w Świnoujściu.

Akademia Morska w Szczecinie z nagrodą PRIMUS i certyfikatem Uczelnia Liderów

W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów, Akademia Morska w Szczecinie otrzymała:

 • certyfikat Uczelni Liderów – przyznawany uczelniom kształcącym absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności
  i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy oraz
 • wyróżnienie „Primus” – przyznawane uczelniom, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Akademię Morską w Szczecinie wyróżnia się działaniami nakierowanymi na rozwój technologii cyfrowych, kreowanie nowych rozwiązań, a także unikalnymi w kontekście uczelni technicznych, projektami rozwijającymi przedsiębiorczość wśród studentów.


KIERUNKI STUDIÓW

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

https://wn.am.szczecin.pl/pl/kierunki-studiow/specjalnosci/

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (8 semestrów)

 • KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

studia 4-letnie (8 semestrów)


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 • KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 1,5-roczne (3 semestry)

 • KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe)

 • KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 • KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe)

 • KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)


WYDZIAŁ MECHANICZNY

https://wm.am.szczecin.pl/pl/studia/kierunki-studiow/

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (8 semestrów)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 • KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 1,5-roczne (3 semestry)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe)


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 • KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe)


WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU

https://wiet.am.szczecin.pl/pl/kierunki-studiow/

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry)

 • KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 • KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry)

 • KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry)


WYDZIAŁ MECHATRONIKI I ELEKTROTECHNIKI

https://wmie.am.szczecin.pl/pl/kierunki-studiow/

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów) i 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe)


WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

https://wit.am.szczecin.pl/pl/kierunki-studiow/

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

 • KIERUNEK: TELEINFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:


REKRUTACJA NA STUDIA

TERMINY
Start rekrutacji: 04.05.2021 r.
Rejestracja i składanie dokumentów

REKRUTACJA ON LINE – Zapraszamy do rejestracji!
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości komplet dokumentów rekrutacyjnych kandydat może przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Termin zakończenia rekrutacji: 13.07.2021 r.

ZASADY KWALIFIKACJI

Limity przyjęć: brak (spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Szczegóły na temat rekrutacji znajdują się na stronie:
https://rekrutacja.am.szczecin.pl/

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Morskiej w Szczecinie >kliknij tutaj>

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2021/2022 >kliknij tutaj>

SZCZEGÓŁY

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej – zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.
Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.
Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania:- 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł, – 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 300-700 zł/mies.
Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 100-900 zł/ mies.
Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np. naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA –od 400 do 600 EUR/ mies.
Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/erasmusplus-studenci/.
Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.

Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo


STUDIA PODYPLOMOWE

Zapoznaj się z aktualną ofertą studiów podyplomowych prowadzonych przez poszczególne Wydziały Uczelni:
https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/studia-podyplomowe/


GALERIA