Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

WSEiZ… dołącz do Nas!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów nauczania i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi.

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu:inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów –magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, magistra sztukilubmagistra.

W WSEiZ prowadzimy 10 kierunków studiów: Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu (I°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I°), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°).

Nasz Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W WSEiZ dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 mieści się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W WSEiZ stawiamy na wiedzę, kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych ludzi z pasją!

WSEiZ posiada szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym: stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie, stypendia specjalne (dla niepełnosprawnych), zapomogi. Są one dostępne dla studentów na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów.

Szkoła posiada “Kartę Uczelni Erasmus” nadaną przez Komisję Europejską, pozwalającą jej studentom na wyjazdy do uczelni partnerskich w całej Europie. Przy uczelni aktywnie działa Biuro Karier, a także Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacji: www.wseiz.pl/pl/uczelnia


Władze Uczelni:

Kierunki studiów

studia I i II stopnia

  • ARCHITEKTURA – studia I i II stopnia
  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia I stopnia
  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I i II stopnia
  • BUDOWNICTWO – studia I stopnia
  • WZORNICTWO – studia I stopnia
  • OCHRONA ŚRODOWISKA – studia I i II stopnia
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia I i II stopnia
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia I stopnia
  • ZARZĄDZANIE – studia I stopnia
  • ZDROWIE PUBLICZNE – studia I stopnia

Rekrutacja

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych (ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Nie wymaga się zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym.

Biuro Rekrutacji
tel. 22 825 80 34/5
email: rektorat@wseiz.pl

Aktualne opłaty dostępne na stronie: www.wseiz.pl/pl/dla-kandydata/oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni:
https://wseiz.pl/studia-podyplomowe/

Galeria

WSEIZWSEIZ

Kontakt

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. 22 825 80 34
rektorat@wseiz.pl
www.wseiz.pl

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim