Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
71 324-68-42, faks: 71 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl
www.mwsl.eu

Uczelnia wyróżniona certyfikatami “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz “Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2021/2022.

O UCZELNI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku. Potrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie było wyższych uczelni kształcących w zawodzie logistyk. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie. Spełnienie misji, Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. Dzięki współpracy z partnerem strategicznym – uczelnią francuską – program kształcenia MWSLiT zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, szerokie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają MWSLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z wieloma uczelniami z Europy i świata oraz wiodącymi firmami z sektora TSL.

Utworzenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean-Pierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. Drogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWSLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce nagrodzone w Paryżu w 2003 roku.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepubliczną wyższą szkołą, wpisaną do rejestru uczelni prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową “206”. Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). Struktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). Proces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W 2007 roku starania Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka zostały uwieńczone sukcesem. MWSLiT we Wrocławiu była pierwszą uczelnią w kraju posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kierunku logistyka. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię.

https://www.mwsl.eu/o-uczelni/warto-wiedziec


KIERUNKI STUDIÓW

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci na przyszłościowych kierunkach, gdzie kandydat może wybrać w jakim trybie będzie się uczył: stacjonarny (dzienny) lub niestacjonarny (zaoczny). Uczelnia kształci na kierunkach:

 • LOGISTYKA studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie (3 semestry)
 • TRANSPORT studia licencjackie
 • BUDOWNICTWO studia inżynierskie
 • ZARZĄDZANIE studia licencjackie

Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie. Student, który ukończył MWSLiT we Wrocławiu jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wyższą wybrać postaw na studia we Wrocławiu, nie zwlekaj wybierz kierunek studiów i Uczelnię gwarantującą najlepszą pracę!

LOGISTYKA:

1. Studia licencjackie:

– Logistyka produkcji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka zakupów (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka handlu i dystrybucji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Systemy logistyczne (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

Nowe specjalności:

– Logistyka Humanitarna – studia licencjackie, tryb stacjonarny oraz zaoczny
– Logistyka w awiacji – studia licencjackie, tryb stacjonarny oraz zaoczny
– Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży automotive – studia licencjackie, tryb stacjonarny oraz zaoczny
– Zarządzanie odpadami w branży automotive – studia licencjackie, tryb stacjonarny oraz zaoczny
– Bezpieczeństwo w transporcie – studia licencjackie, tryb stacjonarny oraz zaoczny

https://www.mwsl.eu/studia/logistyka/logistyka-studia-licencjackie

2. Studia inżynierskie:

– Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

https://www.mwsl.eu/studia/logistyka/logistyka-studia-inzynierskie

3. Studia magisterskie:

– Menedżer logistyki produkcji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Menedżer łańcuchów dostaw (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Menedżer transportu (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka w bezpieczeństwie (tryb niestacjonarny)
 Logistyka procesów ratowniczych (tryb niestacjonarny)
 Logistyka służb mundurowych (tryb niestacjonarny)

https://www.mwsl.eu/studia/logistyka/logistyka-studia-magisterskie


TRANSPORT:

1. Studia licencjackie:

– Spedycja i ubezpieczenia transportowe (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie firmą transportową (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Organizacja transportu specjalnego (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie w transporcie kolejowym (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

https://www.mwsl.eu/studia/transport/transport-studia-licencjackie


ZARZĄDZANIE:

1. Studia licencjackie:

– Zarządzanie przedsiębiorstwem (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie produktem (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie kryzysowe (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie projektami (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

https://www.mwsl.eu/studia/zarzadzanie/zarzadzanie-studia-licencjackie


BUDOWNICTWO:

1. Studia inżynierskie:

– Budownictwo dróg i mostów (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Drogi szynowe (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

https://www.mwsl.eu/studia/budownictwo/budownictwo-studia-inzynierskie


REKRUTACJA NA STUDIA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia. W procesie rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu maturalnego, w przypadku rekrutacji na studia II stopnia konieczne jest uzyskanie dyplomu studiów I stopnia, licencjackich lub inżynierskich. Proces rekrutacji przebiega na dwa sposoby: rekrutacja online oraz rekrutacja tradycyjna. Rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy w roku (rekrutacja zimowa oraz rekrutacja letnia). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

https://www.mwsl.eu/rekrutacja


SZCZEGÓŁY

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w olimpiadach – budowlanej oraz logistycznej. Szczegóły poniżej!

VIII EDYCJA OLIMPIADY BUDOWLANEJ

Ruszyła kolejna, VIII już edycja Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to na stałe zostało umieszczone w kalendarium uczelni i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i patronów. Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów.Patronat nad VIII edycją Olimpiady Budowlanej objęły:

 • BUDIMEX S.A.
 • Kubala Sp. z o.o.
 • budowa.org
 • budownictwo.org
 • budnet.pl
 • 4budowlani.pl
 • forum.obud.pl
 • obud.pl
 • styropian.biz

Podobnie jak w poprzednich edycjach, olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem i według określonego harmonogramu:I etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),II etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.*

* Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

Najważniejsze terminy VIII Olimpiady Budowlanej MWSLiT:
I etap: 13.11.2020 r. – 16.02.2021 r.
II etap:  25.02.2021 r. – 24.03.2021 r.
III etap: 02.04.2021 r.
Uroczyste wręczenie nagród – 02.04.2021 r.

Wszystkich uczniów zainteresowanych branżą budowlaną zapraszamy do zarejestrowania się na platformie konkursowej www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu

X EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Rozpoczęła się kolejna – X już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to na stałe zostało umieszczone w kalendarium uczelni i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i patronów.Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska – organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie. Ideą olimpiady jest wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie logistyka.Patronat nad tegoroczną edycją Olimpiady Logistycznej objęły:

 • CH Robinson Polska S.A.
 • Express Botam Transport Sp. z o.o.
 • GEFCO Polska Sp. z o.o.
 • Geis PL Sp. z o.o.
 • Hellmann Worldwide Logistics Sp. zo.o.
 • Kuehne+Nagel Sp. z o.o.
 • Polska Unia Transportu
 • Ritex Logistics Sp. z o. o.
 • Spedimex Sp. z o.o.
 • Trans.eu Group S.A.
 • VOLVO POLSKA Sp. z o.o.
 • Vos Logistics Polska Sp. z o. o.
 • Qbusiness.pl
 • etransport.pl
 • eurologistics.pl
 • logistyczny.com
 • log24.pl
 • Magazynowanie i Dystrybucja
 • pracujwlogistyce.pl
 • Top Logistyk

Podobnie jak w poprzednich edycjach, olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem i według określonego harmonogramu:
I etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
II etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.*

* Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

Najważniejsze terminy X Olimpiady Logistycznej MWSLiT:
I etap – 13.11.2020 r. – 16.02.2021 r.
II etap – 25.02.2021 r. – 24.03.2021 r.
III etap – 01.04.2021 r.
Uroczyste wręczenie nagród – 01.04.2021 r.

Wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką TSL zapraszamy do zarejestrowania się na platformie konkursowej!
www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA UCZELNI

W swojej działalności Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu dąży do rozwijania międzynarodowej aktywności w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Możliwość zdobycia międzynarodowych i międzykulturowych doświadczeń stanowi integralną część procesu kształcenia, którego celem jest ciągłe dążenie do dostosowania do wymogów dynamicznie zmieniającego się lokalnego, krajowego, międzynarodowego i globalnego rynku pracy.Współpraca z uczelniami i instytucjami zagranicznymi ma charakter wielopłaszczyznowy, dotyczy zarówno działalności edukacyjnej w zakresie wspierania mobilności i oferowania wspólnych programów kształcenia, jak również sfery badawczo-naukowej (wspólne projekty badawcze, międzynarodowe konferencje naukowe i publikacje, spotkania i warsztaty branżowe). Współpraca międzynarodowa Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbywa się w ramach umów bilateralnych podpisanych z wieloma uczelniami zagranicznymi z całego świata, m.in. z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Czech, ze Słowacji, z Turcji, z Węgier, z USA, z Chin, z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi, z Bułgarii. Obecnie współpracujemy z ponad 40 uczelniami i instytucjami partnerskimi działając na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej i badawczej. Nasi studenci mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia zagranicznych naukowców wchodzących w skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma naukowego Logistics and Transport wydawanego przez uczelnię.

Od 1 stycznia 2014 roku program “Uczenie się przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. Informacje o programie Erasmus+ można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/, w „Przewodniku po programie na rok 2018” oraz w niniejszej prezentacji.

https://www.mwsl.eu/wspolpraca-miedzynarodowa/nasi-partnerzy

https://www.mwsl.eu/wspolpraca-miedzynarodowa/letnie-programy


STUDIA PODYPLOMOWE

OFERTA EDUKACYJNA

1. LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
2. ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI
3. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM – Studia realizowane we współpracy z Wayne State University
4. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ
5. TECHNIK LOGISTYK – TECHNIK SPEDYTOR – Studia dostosowane do nowej podstawy programowej
6. PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE
7. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEWOZEM ŁADUNKÓW – Studia zwalniają absolwentów z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
8. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW
9. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
10. SYSTEMY LOGISTYCZNE W DYSTRYBUCJI I HANDLU
11. ZAKUPY STRATEGICZNE
12. STUDIA ZAMAWIANE

https://www.mwsl.eu/studia-podyplomowe


GALERIA

MWSLiT we WrocławiuMWSLiT we Wrocławiu