Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu

uczelnia niepubliczna, Wrocław

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” to zupełnie nowa jakość w kształceniu studentów kierunków przyszłości. Kładziemy nacisk na przekazywanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami.

ul. ks. Marcina Lutra 454-239 Wrocław; horyzont.eu
Uczelnia wyróżniona certyfikatami "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" oraz "Wiarygodna Szkoła" na rok akademicki 2023/2024.

Oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Informatyka (studia I oraz II stopnia), Automatyka i Robotyka (studia I oraz II stopnia), Bioinformatyka (studia I stopnia) oraz prowadzonych kierunkach tylko w języku angielskim: Informatyka w języku angielskim (studia I oraz II stopnia), Bioinformatics (studia I stopnia).

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni na Dolnym Śląsku, które prowadzą studia I oraz II stopnia w języku angielskim na kierunkach Informatyka/Informatyka w języku angielskim oraz Bioinformatyka/Bioinformatics. Dodatkowo prowadzimy studia podyplomowe z zakresu informatyki.


Dlaczego warto studiować na WWSIS?

 • kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani eksperci w swoich dziedzinach;
 • jesteśmy uczelnią kształcącą specjalistów w najbardziej poszukiwanych branżach;
 • posiadamy doskonale wyposażone pracownie techniczne i ciągle je unowocześniamy;
 • studenci naszej uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+;
 • jesteśmy organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii CISCO;
 • jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Europie, które organizują kursy Fluke Networks;
 • oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów;
 • stwarzamy możliwości rozwoju – wydajemy Biuletyn Naukowy;
 • kładziemy nacisk na integrację studentów poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń;
 • staramy się o kolejne możliwości uzyskania dofinansowania z UE, aby nasi studenci mogli bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

Kierunki studiów - WWSIS Horyzont

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA:

http://dziekanat.horyzont.eu/

https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja/

Kandydatom na studia oferujemy:

 • 3 kierunki kształcenia (studia I stopnia na kierunkach Bioinformatyka i Bioinformatics oraz studia I i II stopnia na kierunkach Informatyka, Automatyka i Robotyka, Informatyka w języku angielskim – wszystkie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym),
 • studia podyplomowe z Informatyki,
 • rekrutację on-line,
 • bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego,
 • pracownie specjalistyczne i wykwalifikowana kadrę.

Nasi studenci mają możliwość:

 • udziału w licznych programach podnoszących kompetencje zawodowe (gratisowe certyfikaty CCNA i CCNA 2, Fluke Networks)
 • udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+,
 • realizowania swoich pasji i zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
 • poszerzania swojej wiedzy w ramach wykładów otwartych.

Dziekanat
ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław

https://horyzont.eu/uczelnia/uczelnia-kontakt/

tel. (71) 799-19-37 wew. 22, fax. (71) 799-19-37 wew. 23

tel. (71)788-94-25 wew. 22, fax. (71)788-94-25 wew. 23

e-mail: dziekanat@horyzont.eu

Studia podyplomowe

Kontakt

ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
tel. 71 799-19-37 wew. 22, fax. 23
dziekanat@horyzont.eu
horyzont.eu

WWSIS Horyzont - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Galeria

WWSIS HoryzontWWSIS Horyzont

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim