Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

uczelnia niepubliczna, Warszawa

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie to niepubliczna uczelnia wyższa, założona w 1996 roku, której głównym celem jest przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Uczelnia proponuje kandydatom studia inżynierskie (informatyka, informatyczne techniki zarządzania), licencjackie (grafika, zarządzanie), magisterskie (grafika, informatyka, informatyczne techniki zarządzania) oraz podyplomowe (z zakresu zarządzania projektami, sieci teleinformatycznych, analityki systemów IT, czy grafiki komputerowej).

Kierunki studiów - WIT Warszawa

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • GRAFIKA
  • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA
  • INFORMATYKA
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.wit.edu.pl/rekrutacja

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wit.edu.pl/oferta-edukacyjna

Kontakt

WIT Warszawa - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim