Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

uczelnia niepubliczna, Łódź

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi została założona w 1989 roku. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna realizuje bogaty program studiów w znakomicie wyposażonych pracowniach, warsztatach, atelier filmowym i fotograficznym, przygotowującymi do przyszłej pracy zarówno projektowej oraz twórczej i naukowo-badawczej.

WSSiP proponuje kandydatom studia artystyczne, zapewniając kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (studia I stopnia licencjackie i inżynierskie) jak i na poziomie magisterskim (studia uzupełniające i jednolite II stopnia) oraz studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kierunki studiów - WSSiP w Łodzi

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.wssip.edu.pl/rekrutacja

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wssip.edu.pl/studia-podyplomowe

Kontakt

WSSiP w Łodzi - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Łodzi i województwie łódzkim