Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – rekrutacja na studia 2022/2023

Jeśli interesują Cię artystyczne kierunki studiów w Poznaniu i chcesz rozpocząć naukę w roku akademickim 2022/2023, to sprawdź koniecznie jakie propozycje studiów I stopnia i jednolitych magisterskich ma w swojej najnowszej ofercie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 14 kie­run­kach

Kierunki studiów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – rekrutacja 2022/23:

Zasady rekrutacji 2022/2023 – pliki do pobrania, Uchwały Senatu UAP

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – REKRUTACJA NA STUDIA – SERWIS DLA KANDYDATÓW

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia