Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie – zimowa rekrutacja na studia II stopnia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczyna rekrutację na dwa kierunki studiów II stopnia: Inżynieria bezpieczeństwa i Malarstwo. Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia II stopnia:

Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Kierunek umożliwia wybór jednej z trzech specjalności:

  • Bezpieczeństwo Techniczne
  • Bezpieczeństwo Środowiska
  • Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w:

  • administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
  • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • biurach projektowych i doradczych,
  • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Więcej informacji o kierunku można uzyskać pod tel. 34 361 21 79.


MALARSTWO – studia II stopnia:

Program studiów jest realizowany jest w formie studiów stacjonarnych. Jest oparty o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

Kształcenie opiera się o zindywidualizowane podejście do studenta oraz budowania relacji, która w efektywny sposób pozwala na realizację koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i technologie (więcej informacji w mediach społecznościowych).

Więcej o kierunku malarstwo oraz krótki film poświęcony rekrutacji.


Rekrutacja będzie prowadzona od 1 lutego 2021 r. od godz. 12.00 do 24 lutego 2021 r.

Dostępny jest harmonogram rekrutacji internetowej kandydatów.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia