Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej.

Aktualnie UKSW kształci 9 600 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jeśli interesują Cię studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w Warszawie – sprawdź ofertę i zasady rekrutacji 2022/2023 przygotowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

STUDIA STACJONARNE:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW:

 • BIOLOGIA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW:

 • FILOZOFIA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Szkoła Nauk Ścisłych UKSW:

 • CHEMIA
 • FIZYKA
 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA

Wydział Medyczny – Collegium Medicum UKSW:

 • KIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie
 • PIELĘGNIARSTWO
 • NURSING – studia w języku angielskim

Wydział Nauk Historycznych UKSW:

 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:

 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • MUZEOLOGIA

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW:

 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa i Administracji UKSW:

 • ADMINISTRACJA
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie
 • STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW:

 • PRAWO KANONICZNE – specjalność kanoniczno-cywilna – studia jednolite magisterskie
 • PRAWO KANONICZNE – specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa – studia jednolite magisterskie
 • MIGRANTOLOGIA (rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony)

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW:

 • NAUKI O RODZINIE
 • GERONTOLOGIA RODZINNA Z PORADNICTWEM ZDROWOTNYM (rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony)

Wydział Teologiczny UKSW:

 • DZIENIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – specjalność dziennikarstwo ogólne
 • DZIENIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – specjalność komunikacja medialno-kulturowa
 • TEOLOGIA – specjalność teologia ogólna – studia jednolite magisterskie
 • TEOLOGIA – specjalność nauczycielsko-katechetyczna – studia jednolite magisterskie


STUDIA NIESTACJONARNE:

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW:

 • FILOZOFIA*
 • OCHRONA ŚRODOWISKA*
 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Szkoła Nauk Ścisłych UKSW:

 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA

Wydział Medyczny – Collegium Medicum UKSW:

 • KIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie

Wydział Nauk Historycznych UKSW:

 • HISTORIA SZTUKI*

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:

 • FILOLOGIA POLSKA
 • KULTUROZNAWSTWO

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW:

 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa i Administracji UKSW:

 • ADMINISTRACJA
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI*
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW:

 • PRAWO KANONICZNE – specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa – studia jednolite magisterskie
 • MIGRANTOLOGIA (rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony)

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA*
 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY (rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony)
 • POLITOLOGIA*
 • PRACA SOCJALNA*
 • SOCJOLOGIA*

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW:

 • NAUKI O RODZINIE

Wydział Teologiczny UKSW:

 • TEOLOGIA – specjalność teologia ogólna – studia jednolite magisterskie

* uruchomienie rekrutacji na studia niestacjonarne uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni

zasady rekrutacji 2022/2023 – pliki do pobrania, Uchwała Senatu UKSW, zasady dla poszczególnych kierunków tutaj

Zobacz stronę uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia