Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – rekrutacja na studia 2021/2022

Przeglądasz kierunki studiów w Toruniu? Interesuje Cię rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022? Zobacz jakie propozycje przygotował dla kandydatów Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oferta Uczelni jest bardzo bogata i zróżnicowana. Zastanawiasz się jakie przedmioty maturalne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji? Sprawdź koniecznie zasady rekrutacji 2021/2022 na UMK!

Kierunki studiów w Toruniu 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika:

 • ADMINISTRACJA , Wydział Prawa i Administracji UMK
 • ANALITYKA MEDYCZNA – studia jednolite magisterskie , Wydział Farmaceutyczny UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • ANALITYKA MEDYCZNA W JĘZYKU ANGIELSKIM – studia jednolite magisterskie , Wydział Farmaceutyczny UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • ARCHEOLOGIA , Wydział Nauk Historycznych UMK
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia jednolite magisterskie , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ , Wydział Nauk Historycznych UMK
 • ASTRONOMIA , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • AUDIOFONOLOGIA , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE , kierunek międzywydziałowy
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE , Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • BIOLOGIA , Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • BIOLOGIA SĄDOWA , Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • BIOTECHNOLOGIA , Wydział Lekarski UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA (z chwilą uruchomienia) , Wydział Lekarski UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • BIOTECHNOLOGIA , Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • CHEMIA , Wydział Chemii UMK
 • CHEMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM , Wydział Chemii UMK
 • CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI , Wydział Chemii UMK
 • CHEMIA KOSMETYCZNA , Wydział Chemii UMK
 • CHEMIA MEDYCZNA , Wydział Chemii UMK
 • DIETETYKA , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • EKONOMIA , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • ELEKTRORADIOLOGIA , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FARMACJA – studia jednolite magisterskie , Wydział Farmaceutyczny UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA BAŁKAŃSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA POLSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA ROSYJSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOLOGIA WŁOSKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • FILOZOFIA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • FIZJOTERAPIA – studia jednolite magisterskie , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • FIZJOTERAPIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – studia jednolite magisterskie , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • FIZYKA , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • FIZYKA TECHNICZNA , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • GEOGRAFIA , Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA , Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • GRAFIKA – studia jednolite magisterskie , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • HISTORIA , Wydział Nauk Historycznych UMK
 • HISTORIA SZTUKI , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • INFORMATYKA – studia licencjackie , Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • INFORMATYKA – studia inżynierskie , Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • INFORMATYKA STOSOWANA , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA , Wydział Lekarski UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • JAPONISTYKA , Wydział Humanistyczny UMK
 • KIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie , Wydział Lekarski UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • KIERUNEK LEKARSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM – studia jednolite magisterskie , Wydział Lekarski UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • KOGNITYWISTYKA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA , Wydział Humanistyczny UMK
 • KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI – studia jednolite magisterskie , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • KOSMETOLOGIA , Wydział Farmaceutyczny UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • KRYTYKA ARTYSTYCZNA , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • KULTUROZNAWSTWO , Wydział Humanistyczny UMK
 • LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING , Wydział Humanistyczny UMK
 • LINGWISTYKA STOSOWANA , Wydział Humanistyczny UMK
 • LOGISTYKA , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • MALARSTWO – studia jednolite magisterskie , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • MATEMATYKA , Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • MATEMATYKA I EKONOMIA , Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • MATEMATYKA STOSOWANA , Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • MEDIOZNAWSTWO , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • NAUKI O RODZINIE , Wydział Teologiczny UMK
 • OCHRONA DÓBR KULTURY , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII , Wydział Lekarski UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • PEDAGOGIKA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • PEDAGOGIKA MEDIALNA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • PIELĘGNIARSTWO , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • PIELĘGNIARSTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • POLITOLOGIA , Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • POŁOŻNICTWO , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • PRACA SOCJALNA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie , Wydział Prawa i Administracji UMK
 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • SOCJOLOGIA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • SPORT I WELLNESS , kierunek międzywydziałowy
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE , Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • STUDIA MIEJSKIE , Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE , Wydział Nauk Historycznych UMK
 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA – studia jednolite magisterskie , Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • TEOLOGIA – studia jednolite magisterskie , Wydział Teologiczny UMK
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA , Wydział Nauk o Zdrowiu UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • TOURISM MANAGEMENT , kierunek międzywydziałowy
 • TURYSTYKA I REKREACJA , Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • WETERYNARIA – studia jednolite magisterskie , Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • WOJSKOZNAWSTWO , Wydział Nauk Historycznych UMK
 • ZARZĄDZANIE , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA , Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia