Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – rekrutacja na studia 2021/2022

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Krakowie? Zastanawiasz się jakie przedmioty wybrać na przyszłorocznej maturze? Zobacz jakie propozycje studiów przygotował na rok akademicki 2021/2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Poniżej lista kierunków studiów z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne. Możesz również sprawdzić najnowsze zasady rekrutacji 2021/2022 na URK.

Kierunki studiów w Krakowie 2021/2022 – Uniwersytet Rolniczy:
Studia stacjonarne:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • BIOGOSPODARKA, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK
 • BIOLOGIA STOSOWANA, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK
 • BIOTECHNOLOGIA, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO, Wydział Technologii Żywności URK
 • DIETETYKA, Wydział Technologii Żywności URK
 • EKONOMIA, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • LEŚNICTWO, Wydział Leśny URK
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • OGRODNICTWO, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • ROLNICTWO, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • SZTUKA OGRODOWA, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, Wydział Technologii Żywności URK
 • TRANSPORT I LOGISTYKA, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • WETERYNARIA, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
 • ZARZĄDZANIE, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • ZOOTECHNIKA, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

Studia niestacjonarne:

 • BIOGOSPODARKA
 • EKONOMIA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • LEŚNICTWO
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • SZTUKA OGRODOWA
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
 • TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TRANSPORT I LOGISTYKA
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZOOTECHNIKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia