Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Geoinformacja – nowa specjalność na kierunku Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje o utworzeniu nowej specjalności: Geoinformacja na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Są to studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim z tytułem zawodowym magister inżynier, nadawanym absolwentom.

Zadaniem kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności geoinformacja jest kształcenie inżynierów gotowych do pracy w sferze opracowywania i stosowania projektów informacji przestrzennej takich jak geoportale i przestrzenne bazy danych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, inżynierii lądowej i transportu oraz inżynierii środowiska z elementami energetyki zasobów odnawialnych.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia na kierunek Gospodarka przestrzenna mogą aplikować studenci posiadający ukończone studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Gospodarka przestrzenna, a także absolwenci następujących pokrewnych kierunków studiów:

  • Ekonomia,
  • Geodezja i kartografia,
  • Urbanistyka,
  • Architektura krajobrazu.

Więcej informacji na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji URK.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia