Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – rekrutacja na studia II stopnia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wkrótce rozpocznie rekrutację na studia II stopnia, które trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku. Warunkiem uzyskania tytułu magistra lub magistra inżyniera będzie napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Podobnie jak na większości wyższych uczelni w Polsce, na URK studiować można na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel. Natomiast na studiach niestacjonarnych zajęcia realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele) kilka razy (5-8) w ciągu semestru. Na studiach niestacjonarnych część zajęć dydaktycznych odbywa się poprzez internet (e-learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów do Uczelni.

Studia, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, podzielone są na semestry: zimowy, trwający od października do końca stycznia i letni, trwający od końca lutego do czerwca. Aby kontynuować naukę na kolejnym semestrze, według programu studiów należy zaliczyć poprzedni.
Rekrutacja rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia