Uniwersytet Śląski w Katowicach – ruszyła rekrutacja na studia

Właśnie rozpoczęła się elektroniczna rejestracja na studia, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet Śląski. Absolwenci szkół średnich mogą być zachwyceni bogactwem i różnorodnością propozycji, które znajdą w najnowszej ofercie uczelni. Ponad 100 kierunków do wyboru na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich.

Proces rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie dzieli się na dwa etapy:

 • Etap I odbywa się online czyli rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i zgłoszenie swojej kandydatury na wybrany kierunek lub kierunki studiów.
 • Etap II odbywa się po ogłoszeniu listy wyników postępowania kwalifikacyjnego; na tym etapie kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w dziekanacie dokonują wpisu na studia i składają wymagane dokumenty.

Zwróć szczególną uwagę na wyznaczone przez Uczelnię, nieprzekraczalne terminy dotyczące: zapisania się na wybrany kierunek, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, przystąpienie do egzaminów dodatkowych (jeśli są przewidziane w kryteriach), dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów. Terminy te mogą się różnić w zależności od kierunku. Niedopełnienie formalności w terminie może skutkować nieuwzględnieniem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W przypadku Uniwersytetu Śląskiego ten nieprzekraczalny termin dla tegorocznych maturzystów to w zależności od kierunku 7- 11 lipca. Pełen terminarz rekrutacji ze wszelkimi szczegółami znajdziecie tutaj.

Uniwersytet Śląski – studia w czterech miastach akademickich

Dokonując wyboru kierunku studiów z oferty Uniwersytetu Śląskiego warto pamiętać o tym, że uczelnia prowadzi zajęcia w czterech miastach akademickich. Są to oczywiście Katowice, ale również Ciszyn, Sosnowiec i Chorzów.

Łącznie oferowanych jest około 250 programów rekrutacyjnych na 8 wydziałach Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Śląski?

Przyczyn jest na pewno wiele. Jak o tym mówi sama uczelnia:

 • Uniwersytet Śląski to jedna z największych uczelni na Śląsku. Kształcimy już od przeszło 50 lat!
 • Na naszej Uczelni jest dostępna atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna – 79 kierunków studiów oraz około 235 specjalności prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie studiów I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.
 • Oferta dydaktyczna UŚ umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań studentów (ponad 300 kół naukowych i 50 sekcji sportowych i rekreacyjnych), lecz także odnalezienie się absolwentów na rynku pracy.
 • Na UŚ można kształcić się wszechstronnie – do wyboru są studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki.
 • Programy studiów realizowane na UŚ wykraczają poza tradycyjne ramy kształcenia – Indywidualne Studia Międzyobszarowe.
 • Unikalne kierunki prowadzone są przez Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
 • Na Uniwersytecie mamy wysoki poziom kształcenia i badań naukowych.
 • Studenci UŚ mają możliwość wyjazdu na inną uczelnię w kraju lub za granicą w ramach wymiany akademickiej studentów oraz doktorantów – MOST oraz ERASMUS+.

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Katowicach? Myślisz już o rozpoczęciu nauki w roku akademickim 2021/2022? Zobacz jakie propozycje ma dla kandydatów Uniwersytet Śląski. Oferta Uczelni jest bardzo bogata i z pewnością każdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego. Możesz również sprawdzić zasady rekrutacji 2021/2022 i dowiedzieć się jakie przedmioty z egzaminów maturalnych będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Kierunki studiów w Katowicach 2021/2022 na Uniwersytecie Śląskim:

 • ADMINISTRACJA , Wydział Prawa I Administracji
 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI , Wydział Humanistyczny
 • ARTETERAPIA , Wydział Nauk Społecznych
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE , Wydział Nauk Społecznych
 • BIOFIZYKA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • BIOLOGIA , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • BIOTECHNOLOGIA , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • CHEMIA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING , Wydział Humanistyczny
 • DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE , Wydział Nauk Społecznych
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , Wydział Nauk Społecznych
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, JĘZYK BIZNESU , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, KULTURA, MEDIA, TRANSLACJA , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, NAUCZYCIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, PROJEKTOWANIE ROZRYWKI INTERAKTYWNEJ ORAZ LOKALIZACJA GIER I OPROGRAMOWANIA , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM ARABSKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM JAPOŃSKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM KOREAŃSKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA, INTERKULTUROWE STUDIA NIEMCOZNAWCZE , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA, JEZYK NIEMIECKI OD PODSTAW , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA, JĘZYK SZWEDZKI , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA, NAUCZYCIELSKA , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA, TŁUMACZENIOWA W ZAKRESIE JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA KLASYCZNA , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA POLSKA , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK FRANCUSKI OD PODSTAW Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM I JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK FRANCUSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM: KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK WŁOSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROSYJSKA TŁUMACZENIOWA , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROSYJSKA, JĘZYK BIZNESU , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA ROSYJSKA, JĘZYK ROSYJSKI W TURYSTYCE , Wydział Humanistyczny
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA , Wydział Humanistyczny
 • FILOZOFIA , Wydział Humanistyczny
 • FIZYKA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • FIZYKA MEDYCZNA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • GEOGRAFIA , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • GEOLOGIA , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • GEOLOGIA STOSOWANA , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • GRAFIKA , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • HISTORIA , Wydział Humanistyczny
 • HISTORIA SZTUKI , Wydział Humanistyczny
 • INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE , Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO , Wydział Humanistyczny
 • INFORMATYKA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • INFORMATYKA STOSOWANA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • KOGNITYWISTYKA , Wydział Humanistyczny
 • KOMUNIKACJA CYFROWA , Wydział Humanistyczny
 • KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA , Wydział Humanistyczny
 • KULTUROZNAWSTWO , Wydział Humanistyczny
 • KULTURY MEDIÓW , Wydział Humanistyczny
 • LOGOPEDIA , Wydział Humanistyczny
 • MATEMATYKA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • MECHATRONIKA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • MEDITERANISTYKA , Wydział Humanistyczny
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE , Wydział Humanistyczny
 • MIKRO I NANOTECHNOLOGIA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • MUZYKA W MULTIMEDIACH , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • NAUKI O RODZINIE , Wydział Teologiczny
 • OCHRONA ŚRODOWISKA , Wydział Nauk Przyrodniczych
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ , Szkoła Filmowa Im. K. Kieślowskiego
 • PEDAGOGIKA , Wydział Nauk Społecznych
 • PEDAGOGIKA (Cieszyn) , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA , Wydział Nauk Społecznych
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (Cieszyn) , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA , Wydział Nauk Społecznych
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA (Cieszyn) , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • POLITOLOGIA , Wydział Nauk Społecznych
 • PRACA SOCJALNA , Wydział Nauk Społecznych
 • PRAWO , Wydział Prawa I Administracji
 • PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ , Wydział Sztuki I Nauk O Edukacji
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ , Wydział Prawa I Administracji
 • PSYCHOLOGIA , Wydział Nauk Społecznych
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA , Szkoła Filmowa Im. K. Kieślowskiego
 • REŻYSERIA , Szkoła Filmowa Im. K. Kieślowskiego
 • SOCJOLOGIA , Wydział Nauk Społecznych
 • SZTUKA PISANIA , Wydział Humanistyczny
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA , Wydział Nauk Ścisłych I Technicznych
 • TEOLOGIA , Wydział Teologiczny
 • TEOLOGIA PASTORALNA , Wydział Teologiczny
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA , Wydział Humanistyczny
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI , Wydział Nauk Społecznych

Ta alfabetyczna lista pokazuje jak wielka jest skala wyboru. Warto przeanalizować ofertę korzystając z katalogu studiów. Chcesz dowiedzieć się więcej o uczelni? Zobacz koniecznie Uniwersytet Śląski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia