Uniwersytet Wrocławski – rekrutacja na studia 2022/2023

Jeśli wybierasz się na studia we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 – sprawdź koniecznie najnowszą ofertę studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Wrocławski.

W ofercie UWr znajdziesz takie rekrutacyjne hity, jak psychologia, prawo, komunikacja wizerunkowa, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, anglistyka, czy informatyka. Polecamy lekturę Rankingu popularności kierunków studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 2021/2022.

Wśród nowości na studiach I stopnia pojawił się kierunek zielona chemia. Studia proponuje kandydatom Wydział Chemii UWr.

Kierunki studiów 2022/2023 na UWr

kierunki studiów i zasady rekrutacji (szczegółowe informacje w Uchwale Senatu UWr – zasady rekrutacji 2022/2023):

 • ADMINISTRACJA, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR – S: jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka; jeden przedmiot do wyboru: wos, język polski (pisemny), geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • ANGLISTYKA, Wydział Filologiczny UWR – S: język angielski (pisemny rozszerzony), język polski (pisemny rozszerzony), dowolny przedmiot (pisemny); N: język angielski (pisemny rozszerzony), język polski (pisemny podstawowy lub rozszerzony), dowolny przedmiot (pisemny)
 • ARCHEOLOGIA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – historia, geografia, dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • ASTRONOMIA, Wydział Fizyki i Astronomii UWR – fizyka (R); matematyka; jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka
 • BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: historia, wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, matematyka; język obcy nowożytny (pisemny) spośród: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski; N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • BIOLOGIA, Wydział Nauk Biologicznych UWR – dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • BIOLOGIA CZŁOWIEKA, Wydział Nauk Biologicznych UWR – dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • BIOTECHNOLOGIA, Wydział Biotechnologii UWR – chemia, jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka; język angielski (pisemny)
 • BIOTECHNOLOGY, Wydział Biotechnologii UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • CHEMIA, Wydział Chemii UWR – chemia; jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka, informatyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, Wydział Chemii UWR – chemia; jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka, informatyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • CHEMIA MEDYCZNA, Wydział Chemii UWR – chemia; jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka, informatyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • CHEMISTRY, Wydział Chemii UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • CRIMINAL JUSTICE, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B3
 • DYPLOMACJA EUROPEJSKA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: historia, wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – język polski (pisemny); dowolny przedmiot pisemny (inny niż wymienione); dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, Wydział Filologiczny UWR – S/N: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, wos, matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • EKONOMIA, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR – S: jeden do wyboru spośród: matematyka, historia; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wos, filozofia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • EUROPEAN CULTURES, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • EUROPEISTYKA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: historia, wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, Wydział Filologiczny UWR – język obcy nowożytny (pisemny); język polski (pisemny)
 • FILOLOGIA CZESKA, Wydział Filologiczny UWR – język obcy nowożytny (pisemny); język polski (pisemny)
 • FILOLOGIA FRANCUSKA, Wydział Filologiczny UWR – język francuski (pisemny) lub język obcy inny niż język francuski (pisemny); język polski (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA, Wydział Filologiczny UWR – S: język niemiecki (pisemny) lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny); język polski (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA, Wydział Filologiczny UWR – język hiszpański (pisemny) lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny); język polski (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej
 • FILOLOGIA INDYJSKA, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język angielski (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymieniony
 • FILOLOGIA KLASYCZNA, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język obcy romański – francuski/hiszpański/włoski (pisemny); język łaciński i kultura antyczna (R); język nowożytny(pisemny) inny niż język romański (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymieniony
 • FILOLOGIA POLSKA, Wydział Filologiczny UWR – S: język polski (pisemny); język obcy nowożytny (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione; N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • FILOLOGIA ROSYJSKA, Wydział Filologiczny UWR – język obcy nowożytny (pisemny); język polski (pisemny)
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA, Wydział Filologiczny UWR – język obcy nowożytny (pisemny); język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)
 • FILOZOFIA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: język polski (pisemny); filozofia; dowolny przedmiot pisemny (jeden do wyboru) inny niż wymienione; język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • FIZYKA, Wydział Fizyki i Astronomii UWR – fizyka (R), matematyka; jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka
 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, Wydział Nauk Biologicznych UWR – dwa do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • GEOGRAFIA, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR – geografia; jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka, chemia, historia, matematyka, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • GEOLOGIA, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR – geografia; jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR – dwa do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, matematyka, wos, język polski; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • HISTORIA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – S: historia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); dowolny przedmiot pisemny (inny niż wymienione); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • HISTORIA SZTUKI, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – język polski (pisemny); język obcy nowożytny (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione
 • INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM), Wydział Matematyki i Informatyki UWR – informatyka (R); matematyka (R); przedmiot (jeden do wyboru R): fizyka, informatyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, Kierunek międzywydziałowy – I etap: język polski (pisemny); matematyka; język obcy nowożytny (pisemny); jeden przedmiot (R) do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wos, język obcy nowożytny (inny niż wybrany wcześniej); II etap: rozmowa konsultacyjna (rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z różnych dziedzin. Wyboru tematu rozmowy oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona, dokonuje kandydat. Pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan i pomysły kandydata na studiowanie)
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, Wydział Filologiczny UWR – S: język polski (pisemny); język obcy nowożytny (pisemny); dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny; N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • INFORMATYKA – studia licencjackie oraz inżynierskie, Wydział Matematyki i Informatyki UWR – informatyka; matematyka (na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym); jeden do wyboru spośród: fizyka, matematyka, informatyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, Wydział Fizyki i Astronomii UWR – fizyka (R); matematyka; informatyka (R); przedmiot (jeden do wyboru): biologia, chemia, geografia
 • INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR – jeden do wyboru spośród: matematyka lub fizyka; jeden do wyboru spośród (o ile nie wybrano wcześniej): chemia, geografia, fizyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • ITALIANISTYKA, Wydział Filologiczny UWR – język włoski (pisemny) lub język obcy inny niż język włoski (pisemny); język polski (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej
 • JUDAISTYKA, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język angielski (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione
 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, Wydział Filologiczny UWR – S/N: język polski (pisemny); język obcy nowożytny (pisemny); jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, wos, matematyka, biologia, chemia, filozofia
 • KOREANISTYKA, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język angielski (pisemny); język łaciński i kultura antyczna (R); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione
 • KRYMINOLOGIA, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR – N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język obcy nowożytny (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione
 • KULTUROZNAWSTWO, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – język polski (pisemny); język obcy nowożytny (pisemny); jeden do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wos, wiedza o tańcu, geografia
 • MATEMATYKA, Wydział Matematyki i Informatyki UWR – matematyka (R); jeden R do wyboru spośród: fizyka, matematyka, informatyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • MIKROBIOLOGIA, Wydział Nauk Biologicznych UWR – dwa do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • MILITARIOZNAWSTWO, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – historia; dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • MUZYKOLOGIA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczy sprawdzenia umiejętności muzycznych w zakresie podstawowym (znajomość podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany z własnymi zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking punktów.
 • NIDERLANDYSTYKA, Wydział Filologiczny UWR – język obcy nowożytny (pisemny); język polski (pisemny); dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, Wydział Nauk Biologicznych UWR oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR – dwa do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • PEDAGOGIKA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: historia, biologia, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – S/N: I etap: język polski (pisemny); matematyka; jeden do wyboru spośród: historia, biologia, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); II etap: sprawdzian praktyczny z zakresu poprawności wymowy i pisanie oraz predyspozycji muzycznych.
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: historia, biologia, matematyka, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny) N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • POLITOLOGIA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: historia; wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), matematyka, geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • POLITOLOGIA – specjalności: COMPARATIVE POLITICS; GLOBAL SECURITY; MEDIA AND POLITICS; EUROPE IN THE WORLD, Wydział Nauk Społecznych UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • PRACA SOCJALNA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: wos, historia, matematyka, geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • PRAWO, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR – S: jeden do wyboru spośród: historia, matematyka; jeden do wyboru spośród: wos, język polski (pisemny), geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N/W: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • PSYCHOLOGIA, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); W: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, Wydział Filologiczny UWR – S: jeden do wyboru spośród: język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka; język obcy nowożytny (pisemny); dowolny inny przedmiot (pisemny) niż wybrany wcześniej; N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • SINOLOGIA, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język angielski (pisemny); język łaciński i kultura antyczna (R); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione; wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • SOCJOLOGIA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: wos, historia, matematyka, geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: wos, historia, matematyka, geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: język polski (pisemny); jeden do wyboru spośród: wos, historia, matematyka, geografia; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: historia; wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, matematyka; język obcy nowożytny (pisemny) spośród: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski; N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – specjalność GLOBAL STUDIES, Wydział Nauk Społecznych UWR – studia w języku angielskim, znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, Wydział Filologiczny UWR – język polski (pisemny); język angielski (pisemny); dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione
 • TURYSTYKA, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR – dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, język polski, matematyka, wos; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, Wydział Nauk Społecznych UWR – historia; wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, Wydział Nauk Społecznych UWR – S: historia; wos; jeden do wyboru spośród: język polski (pisemny), matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny); N: wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej
 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, Wydział Nauk Biologicznych UWR – dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)
 • ZIELONA CHEMIA, Wydział Chemii UWR – chemia; jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka, informatyka, matematyka; dowolny język obcy nowożytny (pisemny)


ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Czytaj również


Podziel się z innymi i udostępnijDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia