SWPS Drzwi otwarte na psychokryminalistykę

Interesujesz się zagadnieniami kryminalistyki, kryminologii albo psychologii sądowej? Posłuchaj o katowickim kierunku Psychokryminalistyka! Organizator zapewnia: Odpowiemy na pytania związane z kierunkiem Psychokryminalistyka, który