Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP

Architektura krajobrazu, rolnictwo, zielarstwo i fitoterapia, biotechnologia – to tylko wybrane kierunki studiów w Bydgoszczy, które prowadzi Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dowiedz się więcej o proponowanych kierunkach, uzyskaj szczegółowe informacje o Uczelni i trwającej rekrutacji na studia. Wybierz studia w Bydgoszczy i studiuj na UTP.

Jak wygląda pełna oferta kierunków przygotowana dla tegorocznych maturzystów?

Obejmuje pięć propozycji studiów I stopnia. Na liście:

Studia na kierunku Biotechnologia UTP w Bydgoszczy dają możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi aspektami biotechnologii (biotechnologią roślin, zwierząt, mikroorganizmów), co poszerza możliwości znalezienia pracy w różnych obszarach przemysłu biotechnologicznego. Dają możliwość stażu w firmach biotechnologicznych i pokrewnych z naszego regionu (np. Firmą Vitroflora, Vitrogen, IHAR, Instytut Genetyki Sadowej, Instytut Sadkiewicza i wielu innych).

Jakie wymagania stawia uczelnia przed kandydatami?

Z zasadami rekrutacji możesz zapoznać się na stronie: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy w sekcji rekrutacja lub w aktach prawnych: Zasady i uchwały rekrutacyjne 2021/2022.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia