Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – porozumienie o współpracy z Prokuratorią Generalną RP

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie 27 stycznia 2021 roku zawarła porozumienie o współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca ma polegać m.in. na utworzeniu w WSKiP zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udziału w wybranych zajęciach dla studentów celem przedstawienia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich, a także, w miarę posiadanych możliwości finansowych, płatnych staży dla najlepszych studentów/absolwentów w Prokuratorii Generalnej.​

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej nawiązuje do tradycji Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, która została powołana postanowieniem królewskim z 29 września (11 października) 1816 r. jako instytucja mająca za zadanie obronę własności publicznej i interesów majątkowych Skarbu. Nawet po zniesieniu Królestwa Polskiego instytucja funkcjonowała do 1915 r. Stanowiła jedyny urząd państwowy świadczący o odrębności ziem polskich od reszty Cesarstwa Rosyjskiego.

Więcej informacji: prokuratoria.gov.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia